Seguiment dels estudiants universitaris de la Garrotxa
Garrotxa Desenvolupament

L’Ajuntament d’Olot i el Consell Comarcal de la Garrotxa estan treballant per crear una agència de promoció econòmica de la comarca. En aquest procés, l’Institut Municipal de Promoció d’Olot, la Fundació Garrotxa Líder, Turisme Garrotxa i la FES hem realitzat una integració funcional per coordinar les àrees i sumar sinergies amb vista a millorar l’eficiència i la coordinació tècnica i organitzativa de la globalitat d’aquestes entitats.

En aquest mateix àmbit de col·laboració comarcal, la FES és membre de l’Associació per al Desenvolupament Rural Integral de la zona Nord-Oriental (Adrinoc), que és l’entitat que gestiona els ajuts Leader en el marc del Programa de Desenvolupament Rural de Catalunya 2007-13. La FES també participa en les reunions de la Junta directiva, de la qual també forma part.

Garrotxa Forma't i Formació en Xarxa

Per facilitar l’accés a la informació, el portal Garrotxa Forma’t aplega la formació no reglada de la Garrotxa que s’imparteix des de la FES, el Centre Integral, l’IMPO, i el Centre d’Empreses de les Preses.

A nivell gironí, el portal Formació en Xarxa aplega la formació contínua i ocupacional de la demarcació. Està coordinat per l’Àrea de Promoció de la Diputació de Girona.

Reunions entre Volcans i Carta Europea del Turisme Sostenible

En compromís amb el territori i els valors estratègics de sostenibilitat, prioritzem els treballs amb les empreses proveïdores de serveis que estiguin acreditades amb la Carta Europea del Turisme Sostenible o que participin del programa Reunions entre Volcans.

Per a les nostres activitats, doncs, treballem amb les empreses d’allotjament, restauració i càterings que aposten per l’associacionisme comarcal i els valors de sostenibilitat territorial. En els dos darrers anys, la FES ha estat el principal usuari dels serveis de Reunions entre Volcans.

Així mateix, col·laborem amb altres activitats que s’organitzen a través de Reunions entre Volcans, com congressos i convencions de petit format.

Taula per a l'Educació de la Garrotxa

Crear un espai de treball, coordinació i impuls conjunt entre els sectors públic i privat amb l’objectiu de millorar l’educació a la comarca era un dels reptes que van abordar els participants en el projecte “Garrotxa, Territori Intel·ligent”, iniciat l’any 2013 i coordinat per la Fundació Garrotxa Líder.

D’aquest procés participatiu neix la Taula per a l’Educació a la Garrotxa, amb la finalitat principal d’establir un marc de relació estable i permanent entre els seus participants, compromesos amb la promoció, el foment i la innovació educativa a la Garrotxa.

La Taula per a l’Educació a la Garrotxa, que s’obre tant a professionals a nivell individual com a empreses i entitats, serà l’espai on es plantegin reptes i s’acordin accions per donar resposta a les necessitats sorgides dels canvis socials i econòmics actuals.

Un dels trets més significatius d’aquesta Taula és el fet de no actuar exclusivament en una etapa educativa, si no que la seva missió serà treballar l’educació al llarg de la vida, aglutinant tot el ventall formatiu al que pot optar una persona, independentment de la seva edat. El mapa educatiu de la Garrotxa, elaborat durant els mesos de treball previ, servirà per orientar els plans a desenvolupar dins d’aquesta Taula.

La primera acció, considerada prioritària, és la creació de la Comissió per a la millora de la Formació Professional. La constitució formal de la Taula i les seves comissions està prevista pel mes de setembre amb l’objectiu de millorar l’educació al llarg de la vida.

La secretaria tècnica de la Taula l’exercirà el Consell Comarcal de la Garrotxa i és possible adherir-s’hi en qualsevol moment: taulaeducacio@garrotxa.cat.