Bonificació de la formació

La FES pot gestionar sense cost addicional la bonificació de la formació mitjançant la Fundación Tripartita para la Formación en el Empleo a les empreses que ho sol·licitin, sempre que l’activitat sigui bonificable i l’empresa compti amb prou crèdit.

 • En què consisteix? Les empreses que cotitzen en concepte de formació professional a la Seguretat Social generen un crèdit al seu favor davant l’Administració amb el qual es poden finançar les accions formatives que desenvolupen els seus treballadors.
 • Qui en pot ser beneficiari? Totes les empreses que tinguin un centre de treball en el territori estatal i cotitzin per formació professional. El autònoms i treballadors de l’Administració pública no es poden bonificar la formació.
 • Quina formació es pot bonificar? Es poden bonificar tots els cursos de més d’una hora de durada. Les jornades, congressos o similars, no es poden bonificar. En cap cas, les hores de formació no poden ser superiors a 8 hores diàries.
 • És bonificable tot el cost de la formació? Depèn de cada cas, del crèdit formatiu i del màxim bonificable, que ve determinat per la tipologia i el nombre d’hores del curs.
 • Limitacions: Per normativa, les empreses que opten per realitzar un pla de formació bonificada estan limitades per dos requisits que han de complir: l’aportació privada i els col·lectius prioritaris (vegeu-ne més detalls en el pdf annex).

 

Passos a seguir perquè la FES us tramiti la bonificació:

 • Formalitzar la inscripció al curs que us interessi 15 dies abans de la data d’inici (amb menys anticipació, informeu-vos) omplint les fitxes corresponents.
 • Si l’empresa té Representació Legal dels Treballadors (RLT) està obligada a informar la RLT amb 15 dies d’antelació respecte de la data d’inici del curs.
 • Un cop confirmat el curs, s’haurà de fer efectiu el pagament de la matrícula corresponent.
 • L’empresa s’haurà d’adherir al conveni d’agrupació d’empreses, amb la FES com a entitat organitzadora, signant el titular o representant legal. És molt important enviar aquesta documentació per duplicat a la FES 15 dies abans de l’inici del curs. L’empresa cal que custodiï la còpia el Conveni d’agrupació d’empreses que la FES li retornarà.
 • El participant ha d’assistir, per llei, a un mínim del 75% de l’acció formativa per poder tramitar la bonificació del curs. Cal tenir present que, per a la majoria de cursos de la FES, el certificat d’assistència s’obté participant al 80% de l’acció.
 • Un cop finalitzat el curs, la FES notificarà a cada empresa la quantitat a bonificar per correu electrònic.
 • L’empresa, o el seu gestor, serà qui aplicarà les bonificacions en els butlletins de cotització de la Seguretat Social.

 

Per a més informació, podeu trucar-nos al 972 26 21 28 o escriviu al responsable del curs que us interessa.

Elaboració de plans de formació

La FES ofereix un servei de consultoria a empreses i organitzacions per ajudar a elaborar plans de formació a mida. Treballem sobre la base d’una anàlisi de les necessitats del moment present i de la visió de futur de la mateixa organització.

 

La FES aporta anys d’experiència en organització de formació, una àmplia xarxa de relacions amb universitats, escoles de negocis i altres centres de formació de referència, i tècnics especialitzats en formació professionalitzadora i de continuïtat.

 

 • L’objectiu és presentar de forma ordenada i prioritzada les necessitats formatives de l’organització tenint en compte les particularitats de les diferents àrees i persones. La finalitat és, doncs, oferir una panoràmica global que permeti prendre decisions encertades en benefici de les persones treballadores i de la competitivitat de l’organització, augmentant l’eficiència general i la satisfacció en el lloc de treball, i reforçant les capacitats per assolir els objectius de futur passant de l’estat actual a l’òptim.

 

 • Mètode. Els tècnics de la FES treballen estretament amb els responsables de l’organització i l’element principal de la feina són les entrevistes personalitzades amb responsables significatius de l’empresa per detectar:

 

  • Necessitats actuals. Detecció de problemes generals de l’organització, de les diferents àrees, i també específics de les persones.
  • Necessitats futures en funció de l’estratègia de l’organització o de reptes concrets de cada departament.
  • Altres qüestions relacionades amb la formació.

 

 • Destinataris. Empreses i altres organitzacions professionals –administracions, tercer sector, etc.- que vulguin desenvolupar els seus equips  per fer-los més eficients i competitius a l’hora d’encarar projectes de futur.
  L’univers de persones que cal considerar a l’elaborar un pla de formació es pactarà en cada cas, i s’hi podran incloure, si escau, col·laboradors externs i proveïdors.

 

 • Al final del procés, el resultat que es presentarà serà un informe propositiu que inclourà:
  • Diagnosi executiva amb aspectes rellevants que s’hagin detectat, dades extretes de les entrevistes i conclusions. Pot incloure, també, aspectes no estrictament relacionats amb la formació.
  • Graella de propostes formatives prioritzades en la qual s’especificaran les necessitats a cobrir, les persones o grups implicats, els continguts orientatius i un camp d’observacions per facilitar la selecció de les millors opcions.

L’informe es presentarà en paper, en digital i de forma personal i in situ.

 

 • Què cal fer si hi estic interessat. Contacta amb nosaltres i et farem una visita sense compromís. Responsable del servei: Jordi Calabuig – Tel. 972 26 21 28 – jcalabuig@olot.cat
Formació in company i a mida

 

 • Et cal formació interna per apoderar l’equip?
 • Tens alguna necessitat formativa específica dins la teva organització?
 • No trobes el curs que busques?

 

Des de la FES et podem donar un cop de mà. Tenim quinze anys d’experiència organitzant formació professionalitzadora i contínua, una àmplia xarxa de relacions amb professionals d’àmbits molt diversos, amb escoles de negocis, universitats i altres centres de formació de referència.

 

Parlem-ne, t’ajudarem a trobar una solució.

 

Responsable del servei: Heribert Figuerola – Tel. 972 26 21 28 – heribert.figuerola@olot.cat

Punt de suport de la UOC

 

La FES gestiona el Punt de Suport de la Universitat Oberta de Catalunya (UOC) a Olot. Com a tal, és un punt d’informació bàsica on l’alumnat ja inscrit pot tornar els llibres de préstec bibliotecari i pot disposar de les nostres instal·lacions per connectar-se a Internet i treballar.

 

Puntualment la UOC organitza activitats obertes a tothom al Punt de Suport d’Olot, generalment vinculades a màsters o postgraus propis. N’informem per mitjà d’aquest web i del butlletí electrònic.

 

Responsable del servei: Joel Masegur – Tel. 972 26 21 28 – joel.masegur@olot.cat

 

Atenció: Per lliurar documentació acadèmica cal adreçar-se a la seu que aquesta universitat té a Salt, a l’edifici Factoria Cultural Coma-Cros. Si tens dubtes, truca directament al telèfon 972 40 50 67.

Aula Mentor
 • Què és? L’Aula Mentor és una iniciativa de formació per Internet que depèn del Ministeri d’Educació, Cultura i Esport i que està adreçada a persones majors de 16 anys que desitgin ampliar les seves competències personals i professionals. La FES col·labora amb l’Institut Municipal de Promoció d’Olot en la gestió d’aquesta aula a la ciutat, fet que permet, entre d’altres, que l’alumnat pugui fer a la ciutat els exàmens presencials dels cursos en línia.

 

 • Quins cursos es fan? Consulta al web de l’Aula Mentor tota l’oferta.

 

 • Quan comencen? El sistema de l’Aula Mentor és flexible perquè cada alumne pot començar el curs que l’interessa el dia que vulgui (excepte a l’agost) i marcar-se el ritme que més li convingui fins a un màxim de 60 dies.

 

 • Com es fa? Has de tenir adreça de correu electrònic i accés a Internet. Els materials estaran disponibles al web de l’Aula i els tutors atendran els teus dubtes i t’orientaran en el teu aprenentatge. El sistema d’avaluació és gairebé sempre en línia, però si requereix presencialitat, el podràs fer a Can Monsà.

 

 • On els puc fer? La formació és a distància a través d’Internet. Si no disposes d’ordinador i connexió a casa seva, pots utilitzar els espais disponibles a Olot:
  • Mas Les Mates. C. Mestre Falla 47. Tel. 972 26 78 12
  • Can Monsà. C/ Joan Pere Fontanella, 3. Tel. 972 26 21 28

 

 • Quant valen? En termes generals, cada curs val 48 € i es disposa de dos mesos per realitzar-lo, llevat dels que només certifiquen 30 hores, que s’han de realitzar en el termini d’un mes.

 

 • On em puc inscriure? Et podem gestionar la inscripció des de la FES. Responsable del servei: Joel Masegur – Tel. 972 26 21 28 – joel.masegur@olot.cat

 

 

Programa de beques d'FP

CONVOCATÒRIA DE BEQUES PER A ESTUDIANTS DE FORMACIÓ PROFESSIONAL QUE CURSIN EL MÒDUL DE FORMACIÓ EN CENTRES DE TREBALL

 

D’acord amb les Bases reguladores per a la concessió de beques per a alumnat de formació professional matriculats en centres de la garrotxa i que cursin el mòdul de formació en centres de treball (que trobareu més avall), es convoquen vint-i-dues beques per a alumnat matriculat a cicles Formatius de Grau Mitjà i Superior a centres educatius de la Garrotxa que realitzen l’estada a empresa en modalitat de Formació en Centre de Treball (FCT) durant el curs 2016/17.

MODALITATS

 • Tres beques de 1200 euros per 3 alumnes del cicle de grau superior d’automatització i robòtica industrial que cursin la FCT en la seva totalitat.
 •  

  Cinc beques de 350 euros per 5 alumnes del cicle de grau superior d’automatització i robòtica industrial en modalitat Dual que cursin la FCT prèvia a la incorporació a l’empresa.

 • Una beca de 1000 euros per 1 alumne del cicle de grau mitjà de mecanització que cursi la FCT en la seva totalitat.
 •  

  Una beca de 1200 euros per 1 alumne del cicle de grau superior de disseny en fabricació mecànica que cursi la FCT en la seva totalitat.

 •  

  Una beca de 900 euros per 1 alumne del cicle de grau superior de disseny en fabricació mecànica que cursi parcialment la FCT.

 •  

  Quatre beques de 275 euros per 4 alumnes del cicle de grau mitjà d’elaboració de productes alimentaris en modalitat Dual que cursin la FCT prèvia a la incorporació a l’empresa.

 •  

  Tres beques de 1000 euros per 3 alumnes del cicle de grau mitjà de manteniment electromecànic que cursin la FCT en la seva totalitat.

 •  

  Tres beques de 1000 euros per 3 alumnes del cicle de grau mitjà d’instal·lacions elèctriques i automàtiques que cursin la FCT en la seva totalitat.

 •  

  Una beca de 750 euros per 1 alumne del cicle de grau mitjà d’instal·lacions elèctriques i automàtiques que cursi parcialment la FCT.

 

Els aspirants hauran de presentar el formulari de sol·licitud via correu electrònic a l’adreça bequesfp@olot.cat.

La sol·licitud s’haurà de presentar abans del dia 16 de juny de 2017.

Olot, 7 de juny de 2017.

 

 

BASES REGULADORES PER A LA CONCESSIÓ DE BEQUES PER A ALUMNAT DE FORMACIÓ PROFESSIONAL MATRICULATS EN CENTRES DE LA GARROTXA I QUE CURSIN EL MÒDUL DE FORMACIÓ EN CENTRES DE TREBALL 

 

 1. Objecte

L’objecte d’aquestes bases és regular el procediment per a la concessió de beques per a estudiants de formació professional que estiguin cursant el mòdul de formació en centres de treball (FCT).

L’objectiu és incentivar econòmicament l’alumnat de cicles formatius en concepte de transport, manutenció i ajut a l’estudi.

 

 1. Beneficiaris

Poden optar a una beca els estudiants de cicles formatius de grau mitjà i de grau superior que estiguin matriculats en algun centre educatiu de la Garrotxa i que estiguin matriculats al mòdul de formació en centres de treball (FCT), sempre que hi hagi disponibilitat de beques per al cicle al que estan inscrits, i que vindran especificats a les diferents convocatòries.

Aquest ajut no és incompatible amb altres beques i ajuts eventualment percebuts pels beneficiaris.

 

 1. Modalitats

S’estableixen quatre modalitats:

 • Beca per a alumnes de Cicles Formatius de Grau Mitjà en modalitat No Dual per un import de 1.000 €
 • Beca per a alumnes de Cicles Formatius de Grau Superior en modalitat No Dual per un import de 1.200 €
 • Beca per a alumnes de Cicles Formatius de Grau Mitjà en modalitat Dual per un import de 275 €
 • Beca per a alumnes de Cicles Formatius de Grau Superior en modalitat Dual per un import de 350 €
 • Beca d’entre 500 i 900 € per a alumnat que, estant cursant alguna de les modalitats anteriors, gaudeix d’exempcions parcials o ha realitzat estades prèvies de FCT.

L’import es pot veure incrementat proporcionalment en cas de pròrroga del període de FCT, sempre que hi hagi disponibilitat econòmica.

 

 1. Sol·licituds i terminis

Les sol·licituds es formalitzaran amb el formulari degudament complimentat. Es podran enviar via correu electrònic a l’adreça bequesfp@olot.cat o lliurar presencialment a la Fundació d’Estudis Superiors d’Olot.

El termini de presentació vindrà especificat a cada convocatòria, que serà publicada al web de la FES http://fes.olot.cat.

 

 1. Criteris de selecció

Es valoraran els informes dels tutors de FCT o del director/a del centre, que:

 • certificaran el compliment dels requisits com a beneficiaris
 • valoraran el rendiment acadèmic
 • valoraran que el candidat tingui les competències adequades al lloc de pràctiques
 • informaran de qualsevol circumstància que afecti l’alumne i que recomani una ràpida inserció laboral
 • informaran d’altres circumstàncies que puguin ser rellevants en la selecció

Així mateix, es prioritzarà aquells alumnes que no s’hagin beneficiat anteriorment d’una beca.

 

 1. Resolució

La selecció dels beneficiaris/es la durà a terme una comissió d’adjudicació formada per:

 • El director de la FES, o la persona en qui delegui el Consell Rector de la FES.
 • Els responsables de formació professional dels instituts amb cicles participants a cada convocatòria o els professors en els que deleguin els equips directius de cada centre.

En cas que un únic centre presenti participants a la convocatòria, aquest designarà dos professors del centre per formar part de la comissió d’adjudicació.

 

 1. Acceptació i pagament

A l’alumnat beneficiari d’una beca, segons la resolució de la comissió d’adjudicació, se li comunicarà per correu electrònic i caldrà que l’accepti –en el termini de 10 dies– responent el correu i adjuntant la fitxa de creditor per poder cobrar l’import atorgat.

El pagament de la beca es realitzarà per transferència bancària. Per les modalitats A i B es realitzaran quatre pagaments, cadascun del 25%, mentre que per les modalitats C i D es realitzarà amb un únic pagament.

En tots els casos s’aplicaran les retencions fiscals que correspongui.

 

 1. Revocació de la beca

La beca concedida serà anul·lada immediatament en qualsevol de les següents situacions:

 • Si es produeix una anul·lació del conveni d’FCT.
 • Si es produeix de manera sobrevinguda una valoració negativa per part del tutor de l’empresa, del tutor d’FCT del centre o de l’equip docent.
 • Si l’alumne deixa d’estar matriculat al centre.
 • Si l’alumne deixa d’assistir a l’empresa segons allò indicat a la normativa de funcionament de cada centre educatiu.

En cas de revocació de la beca, l’alumne haurà de retornar l’import percebut.

 

 

Can Monsà Espais Oberts

Obertura de l’edifici de Can Monsà en èpoques prèvies a períodes d’exàmens universitaris o de la selectivitat per tal que els estudiants tinguin un espai on treballar.

S’ofereixen dos espais diferenciats: un adequat per a fer-hi treballs en grup i l’altre, en silenci, per a aquells que necessitin concentració.

La iniciativa va dirigida a tot aquell públic adult que necessiti un lloc on estudiar al llarg del cap de setmana. Com a referència, a les universitats catalanes hi ha aproximadament 1.200 garrotxins estudiant-hi graus, als que cal sumar prop de 500 matriculats a màsters oficials i 65 més a tercers cicles. A més, cal tenir present la tendència a l’alça a participar en activitats de formació contínua universitària –cursos d’especialització, postgraus i màsters propis-. La major part d’aquestes persones viuen o fan vida fora de la ciutat de dilluns a divendres.

A la mateixa ciutat hi ha 81 estudiants d’ensenyaments superiors a l’Escola d’Art i Superior de Disseny (la major part dels quals no es queda a Olot el cap de setmana); 84 de la UNED Garrotxa matriculats a Graus, a Cursos d’accés a la universitat i a Idiomes; 484 estudiants de batxillerat; 644 que estudien Cicles formatius de grau superior; a més dels estudiants d’altres centres de la ciutat com l’Escola Oficial d’Idiomes, l’Escola d’Adults, el Consorci per a la Normalització Lingüística o la mateixa Fundació d’Estudis Superiors d’Olot. A tots aquests col·lectius cal afegir-hi estudiosos i investigadors que no segueixen cap estudi reglat.

En un primer assaig s’obre els tres darrers caps de setmana de gener de 2017: els divendres de 20 a 24 h i els dissabtes i diumenges de 12 a 24 h.  I es repetirà l’últim cap de setmana del mes de maig i els dos primers del mes de juny.  Els horaris seran: divendres de 20 a 24 h i dissabtes i diumenges de 15 a 24 h.