Beques nova ruralitat-UOC

 

La UOC ofereix ajudes per a la nova ruralitat per als estudiants de grau i postgrau que cursin estudis relacionats amb la sostenibilitat i el desenvolupament rural.

Les beques a la nova ruralitat són una iniciativa de la UOC per ajudar a les persones residents en zones rurals a accedir a la formació universitària. A través d’aquestes beques, la universitat vol fomentar el desenvolupament del territori i contribuir a la formació de professionals capacitats per abordar els reptes i les oportunitats de les zones rurals. Aquesta iniciativa sorgeix com a resposta a la necessitat de mobilitzar joves i professionals cap a les zones rurals per desenvolupar projectes i solucions innovadores que ajudin a combatre la despoblació i promoure la sostenibilitat en aquestes àrees.

Per poder optar a aquestes beques, és requisit imprescindible residir en una població amb menys de 2.000 habitants o de fins a 5.000 si està situada en una demarcació amb una densitat de població inferior a 100 hab./km². A més, s’ha de demostrar una clara vinculació amb el món rural mitjançant una carta de motivació.

Les ajudes estan disponibles per als estudiants matriculats en programes d’estudis en línia de la UOC, i es proporcionen per ajudar-los a finançar les despeses relacionades amb la seva estada en zones rurals. Els beneficiaris poden utilitzar les ajudes per a despeses de transport, allotjament, alimentació i altres despeses relacionades amb la seva estada.

Les persones beneficiàries de les beques podran aplicar l’ajut a un únic programa formatiu de la UOC durant el primer i el segon semestre del curs acadèmic 2023-2024, i això suposarà una bonificació del 30% de l’import de la matrícula. No obstant, aquesta bonificació no serà aplicable a segones matrícules i posteriors d’una mateixa assignatura, ni serà acumulable a altres descomptes que la UOC hagi acordat aplicar a determinats col·lectius.

Per poder accedir a les beques, és obligatori complir amb els requisits legals d’accés i admissió al programa formatiu objecte de la beca, així com seguir en tot cas les especificacions de la matrícula. Finalment, la persona sol·licitant de l’ajut ha de ser preseleccionada per la UOC i presentar la documentació que se li sol·liciti.

Dates importants

26 de juny de 2023: Data límit per postular a la beca

  • 26 de juny de 2023: Data límit per lliurar la documentació requerida.
  • 30 de juny de 2023: Publicació del llistat provisional de persones seleccionades a l’e-tauler de la seu electrònica de la UOC.
  • Del 01 al 02 de juliol de 2023: Termini de presentació d’al·legacions.
  • 04 de juliol de 2023: Publicació del llistat definitiu de persones seleccionades a l’e-tauler de la seu electrònica de la UOC.
  • Del 05 de juliol al 04 de setembre de 2023: Període per a la formalització de la matrícula.

Bases legals de la convocatòria

Podeu consultar les bases legals de la convocatòria a l’e-tauler de la seu electrònica de la UOC, a l’apartat Beques, ajuts i premis.

En cas de discrepància, la informació vàlida serà la que consti a les bases de la convocatòria publicades a l’e-tauler de la UOC.