value chain

 

La jornada d’Acció del dia 14 de juny de 2023, titulada “El valor de tenir un propòsit a l’empresa. El Valor Compartit”, ha tingut com a objectiu principal destacar la importància de tenir un propòsit clar a les empreses i la seva relació amb el concepte de valor compartit. La jornada ha tingut lloc a Girona des de les 10.00 h fins a les 11.30 h.

L’estructura de la jornada ha inclòs una benvinguda a càrrec de Ferran Rodero, delegat d’ACCIÓ a Girona, seguida d’una presentació sobre el valor compartit com a estratègia empresarial a càrrec de Pau Virtudes, líder d’equip en Valor Compartit d’ACCIÓ. Després d’això s’ha presentat el cas empresarial de LC Paper, a càrrec del seu CEO, Pau Vila. La jornada ha inclòs un torn obert de preguntes.

En l’actualitat, s’exigeix cada vegada més a les empreses que mirin més enllà del benefici econòmic i que considerin l’impacte de les seves accions en l’entorn. El valor compartit és un concepte en expansió que posa èmfasi en aspectes com la gestió del talent, el consum responsable i la sostenibilitat, i que està guanyant cada cop més rellevància en l’estratègia empresarial.

Durant la jornada, s’ha posat de manifest de forma teòrica, el fet de comprendre per què és tan important tenir un propòsit a les empreses. Això implica 1) definir una estratègia de gestió empresarial transversal i 2) desenvolupar noves oportunitats de negoci per a la maximització del valor competitiu, tenint en compte els reptes socials i mediambientals a través del model de negoci i les operacions de l’empresa.

La jornada ha servit per teoritzar sobre la importància del valor compartit.

El concepte de valor compartit es relaciona estretament amb el propòsit de l’empresa. Fins fa poc, les empreses es centraven principalment en la creació de valor per als seus accionistes, deixant de costat altres consideracions socials i mediambientals. No obstant això, l’evolució dels negocis i les demandes de la societat han generat una nova comprensió de la competitivitat empresarial.

El valor compartit consisteix a integrar aquests aspectes socials i mediambientals en l’estratègia empresarial. Aquest enfocament busca la creació de valor tant per a l’empresa com per a la societat en general. En altres paraules, les empreses amb valor compartit busquen generar beneficis econòmics sostenibles mentre contribueixen al benestar social i a la protecció del medi ambient.

Això implica que les empreses han de considerar l’impacte de les seves operacions en els seus treballadors, clients, comunitats i medi ambient. Poden adoptar pràctiques de gestió del talent que promoguin el desenvolupament professional i personal dels seus empleats. També poden implementar mesures de responsabilitat social corporativa per contribuir a les comunitats en què operen, com ara iniciatives de voluntariat, donacions o col·laboracions amb organitzacions no lucratives.

D’altra banda, les empreses amb valor compartit poden prendre accions per reduir l’impacte mediambiental de les seves operacions. Això pot incloure l’adopció de pràctiques de sostenibilitat, l’ús de recursos renovables, la reducció de les emissions de carboni i la gestió eficient dels residus.

Com a punt final podem dir que l’enfocament del valor compartit busca inspirar les empreses a anar més enllà del benefici econòmic i considerar l’impacte social i mediambiental de les seves accions. Mitjançant la integració del propòsit empresarial i el valor compartit, les empreses poden generar un impacte positiu a llarg termini, contribuint al desenvolupament sostenible de la societat i alhora millorant la seva pròpia competitivitat.

Durant la jornada també s’ha posat de manifest l’eina que treballa ACCIÓ per treballar el valor compartit basat en el “Moviment B CORP”.

El moviment B Corp és una iniciativa global que busca redefinir el paper de les empreses i promoure un nou tipus de capitalisme, en què el propòsit social i mediambiental estigui al mateix nivell d’importància que la generació de beneficis econòmics. Aquest moviment ha arribat a Catalunya i està guanyant cada vegada més adhesió i reconeixement. A la comarca de Girona tenim dues empreses que estan certificades com a B-CORP.

Una empresa certificada com a B Corp compleix amb estàndards socials i mediambientals rigorosos i ha demostrat el seu compromís amb l’impacte positiu en la societat i el medi ambient. Les empreses B Corp són avaluades segons criteris com la governança, els treballadors, els clients, la comunitat i el medi ambient.

A Catalunya, el moviment B Corp està guanyant força i està generant un ecosistema empresarial més conscient i compromès amb la sostenibilitat. Les empreses que s’uneixen a aquest moviment busquen no només generar beneficis econòmics, sinó també tenir un impacte positiu en la comunitat i el medi ambient. A través de la certificació com a B Corp, les empreses catalanes poden demostrar el seu compromís amb la responsabilitat social i ambiental i guanyar reconeixement per les seves pràctiques exemplars.

El moviment B Corp a Catalunya ofereix una xarxa de suport i col·laboració entre les empreses certificades, facilitant la connexió i l’intercanvi de coneixements i bones pràctiques. A més, el moviment B Corp promou la transparència empresarial i fomenta la creació de valor compartit, on les empreses generen beneficis mentre contribueixen al bé comú.

En resum, el moviment B Corp a Catalunya representa una nova forma d’entendre el paper de les empreses en la societat, posant l’èmfasi en la sostenibilitat i l’impacte positiu. Les empreses certificades com a B Corp a Catalunya es comprometen a complir amb estàndards exigents i busquen ser agents de canvi en la construcció d’un futur més just i sostenible.

Un dels punts destacats de la jornada ha estat el cas de l’empresa LC Paper, empresa certificada B CORP, fabricant de paper i derivats, que serà presentat com a exemple. LC Paper és considerada un referent en termes de qualitat, sostenibilitat i innovació, i ha compartit la seva experiència com a empresa amb propòsit.

Des de la FES us podem ajudar a formar-vos per la gestió del talent i sostenibilitat, t’interessa? Contacta’ns a fes@olot.cat