La Fundació d’Estudis Superiors d’Olot us ofereix aquest servei personalitzat

 

FES Formació in CompanyUn dels molts serveis de la FES és la Formació in Company, una formació programada que s’adapta a les necessitats formatives d’una empresa.

Consisteix en el desenvolupament d’un programa de formació específica per a l’empresa, en l’horari i la ubicació que es prefereixi. El programa s’adapta a les necessitats de cada organització, i els coneixements adquirits es poden posar en pràctica de forma ràpida i eficient.

Els avantatges d’aquest tipus de formació són molts: la comoditat, la flexibilitat de dates i horaris, seguiment del procés d’aprenentatge i l’adaptació a la realitat del negoci i els equips de treball. Però la clau d’aquest mètode de formació és l’ensenyament a mida. El formador personalitza la proposta en relació als objectius i necessitats de cada empresa o organització, així els alumnes aprenen aquells coneixements que implementaran en el seu dia a dia i es treballa amb casos reals de la mateixa empresa.

Aquesta formació es pot subvencionar a través de la FUNDAE (Fundació Estatal per a la Formació en l’Ocupació), un programa estatal d’ajuda per a la formació contínua dels treballadors en actiu que es fa efectiu mitjançant bonificacions en les cotitzacions a la seguretat social. La FES gestiona aquesta bonificació dintre del programa de Formació in Company.

La Fundació d’Estudis Superiors té més de 20 anys d’experiència en l’organització de formació, una àmplia xarxa de relacions amb universitats i professionals, i tècniques especialitzades en formació contínua i professionalitzadora.

Podeu trobar més informació a la nostra web, o podeu contactar amb nosaltres a fes@olot.cat o al telèfon 972 26 21 28 i us n’informarem.