Durant el primer semestre 2023 de les sessions d’emprenedoria, s’han complert diferents tallers amb l’objectiu de formar un total de 35 persones emprenedores i facilitar-los les eines necessàries per aconseguir l’èxit del seu negoci.

El Servei d’Emprenedoria de DinàmiG, l’Agència d’Innovació i Desenvolupament de la Garrotxa i la Fundació d’Estudis Superiors d’Olot presenten aquest informe del primer semestre del programa de Formació per a l’Emprenedoria, un programa amb 50 hores de formacions gratuïtes i en format intensiu que s’imparteixen al llarg de 10 setmanes.

El programa de les sessions va començar amb el taller “Com passar de la idea a l’oportunitat de negoci”, en el qual es van abordar les claus per convertir una idea en una oportunitat de negoci. Es va destacar la importància d’identificar les necessitats del mercat i els clients potencials per aconseguir un producte o servei diferencial.

Un altre taller va ser el de “Pla d’Empresa”, en el qual es van explicar els diferents documents i tràmits necessaris per a la creació d’un negoci. Es va insistir en la importància d’elaborar un pla d’empresa ben estructurat, que contempli les àrees clau del negoci com ara la producció, les finances o els recursos humans.

D’altra banda, es van realitzar tallers específics de les diferents àrees de gestió empresarial, com ara l’anàlisi i gestió financera o la gestió de la tresoreria. També es va tractar el tema de la gestió efectiva de les xarxes socials per als negocis, cada vegada més importants per a la comunicació amb el públic.

Finalment, es va dedicar una sessió per abordar les diferents formes jurídiques i societàries per crear una empresa, així com la gestió del règim general d’autònoms i la preparació dels impostos a pagar.

En resum, les sessions d’emprenedoria del primer semestre han aportat als emprenedors/es les eines necessàries per a la creació i gestió d’un negoci. Els tallers han estat molt útils per aprofundir en les diferents àrees de gestió empresarial i els assistents han valorat positivament la formació rebuda.

Els participants han valorat molt positivament el programa, destacant l’interès i la utilitat dels continguts impartits. També s’ha posat en relleu la qualitat dels ponents, que han estat professionals experimentats en cadascun dels temes tractats.

Els participants, 10 homes i 16 dones, s’han mostrat especialment interessats en les sessions dedicades a la gestió financera, el pla d’empresa i la gestió efectiva de xarxes socials. També s’han valorat positivament les sessions consagrades a la fiscalitat i les formes jurídiques i societàries per crear una empresa.

El nivell d’implicació dels i de les participants ha estat molt alt i s’ha creat un clima d’intercanvi de coneixements i experiències molt beneficiós per a tots els/les assistents.

En general, podem afirmar que el primer semestre de les sessions d’emprenedoria ha estat un èxit i que els i les participants han adquirit els coneixements necessaris per poder desenvolupar els seus projectes empresarials amb èxit. Esperem que aquesta iniciativa continuï i que pugui ajudar moltes més persones en el futur.

Vols participar als nostres cursos d’emprenedoria? Contacta’ns a fes@olot.cat

Aquestes formacions són un més dels recursos que ofereix el servei d’Emprenedoria de DinàmiG, al que es poden adreçar totes les persones que tinguin una idea de negoci o bé ja n’hagin creat un i busquin assessorament per consolidar-lo.

Per utilitzar el servei d’emprenedoria cal trucar al telèfon 972 26 01 52 o bé escriure al correu suport.empresa@dinamig.cat per tal de concertar una cita.

 

Formació_emprenedoriaVF_page-0001Formació_emprenedoriaVF_page-0002