La Fundació d’Estudis Superiors d’Olot és centre col·laborador d’ACTIC des de desembre de 2021. El certificat ACTIC acredita el nivell de coneixement de les TIC, i s’aconsegueix realitzant una prova d’avaluació. Aquesta prova és telemàtica, però s’ha de fer en un centre col·laborador reconegut per la Generalitat. Ara, doncs, es pot realitzar la prova a la seu de la FES, a Can Monsà (Carrer Pere Fontanella 3, Olot).

actic fesLa missió dels centres col·laboradors és la de proporcionar els recursos materials (instal·lacions, mitjans tecnològics) i humans per garantir que la prova d’avaluació de l’ACTIC es faci en les condicions necessàries. A més, també ofereixen informació sobre l’ACTIC i suport tecnològic a qui ho necessiti.

La sigla ACTIC correspon a la denominació “acreditació de competències en tecnologies de la informació i la comunicació”. La Generalitat de Catalunya descriu l’ACTIC com “la certificació acreditativa de la competència digital, entesa com la combinació de coneixements, habilitats i actituds en l’àmbit de les tecnologies de la informació i la comunicació (TIC) que les persones despleguen en situacions reals per assolir objectius determinats amb eficàcia i eficiència”.

Les persones que superen satisfactòriament la prova obtenen un certificat (bàsic, mitjà o avançat) que emet la Generalitat, i que els possibilita acreditar un determinat nivell (1, 2 o 3, respectivament) de competències en TIC davant de qualsevol empresa o administració. Aquests certificats són, doncs, una eina que pot facilitar l’obtenció d’una feina, la promoció professional, l’accés a eines d’aprenentatge virtual o l’obtenció d’una certificació professional.

Per a més informació, podeu trucar al 972 26 21 28 o escriure a fes@olot.cat.