La Fundació d’Estudis Superiors d’Olot (FES) està inscrita al Registre de Fundacions de la Generalitat de Catalunya amb el número 1478. Tots els drets reservats.

Fundació d’Estudis Superiors d’Olot
NIF G17610973
Edifici Can Monsà
Carrer de Joan Pere Fontanella, 3, 17800 Olot
T. 972 26 21 28 – fes@olot.cat
Registre de Fundacions de la Generalitat de Catalunya amb el número 1478.

 

Normativa d'inscripció

Llevat d’indicacions específiques en la informació de cada curs, la normativa d’inscripció a les activitats de la FES es regeix per:

 • Reserva de plaça. Totes les activitats tenen un nombre màxim de places, que s’assignaran per rigorós ordre d’inscripció. Un cop superat el límit establert, les sol·licituds següents quedaran en reserva.
 • Termini. Cada curs té el seu propi calendari d’inscripcions, que pot variar notablement. Per norma general la reserva de plaça es pot fer fins a 10 dies abans de l’inici del curs. Només si el curs efectivament es fa es podran acceptar inscripcions fins al dia abans de l’inici, sempre i quan hi hagi places encara disponibles.
 • Anul·lació d’una activitat. La FES es reserva el dret de cancel·lar una activitat si es considera que no es compleixen els requisits necessaris perquè tingui èxit.
 • Bonificació de la formació. Si l’import de la matrícula és bonificable mitjançant la Fundación Tripartita para la Formación en el Empleo (sempre que el curs i l’alumne tinguin els requisits necessaris i que l’empresa compti amb prou crèdit), la FES pot gestionar la bonificació sense cost addicional a les empreses que ho sol·licitin. La sol·licitud s’ha de fer, com a mínim, 15 dies naturals abans de l’inici del curs.
 • Formalització de la matrícula. No es considerarà la plaça definitivament assignada fins que no s’hagi realitzat/fet el pagament. En el formulari s’especifica les diferents vies per fer efectiu el pagament (per transferència i/o amb targeta de crèdit i/o ingrés en oficina). La possible comissió per transferència, si n’hi ha, depèn de l’entitat de l’alumne i la d’ingrés en oficina ve regulada per CaixaBank.
 • Devolució de l’import de la matrícula. Les eventuals devolucions es realitzaran en els 15 dies laborals posteriors a l’inici del curs, per transferència electrònica a nom de qui la va realitzar:
  • Per a les cancel·lacions anteriors als 10 dies naturals previs a l’inici del curs es reemborsarà el 100% de l’import d’inscripció, excepte les despeses de gestió que es poguessin ocasionar.
  • Per a les cancel·lacions entre 10 i 3 dies naturals previs a l’inici del curs es reemborsarà el 50% de l’import d’inscripció, excepte les despeses de gestió que es poguessin ocasionar.
  • Les cancel·lacions amb menys de 3 dies naturals d’anticipació no tindran dret a cap devolució.
 • Procediment d’entitats coorganitzadores. La FES pot vehicular inscripcions a activitats liderades per altres centres de formació (com la UdG, la UVic-UCC, ESADE-URL, Escola Sert, etc.). En aquests casos, el procediment de matrícula pot variar, especialment pel que fa a la documentació a aportar per part de l’alumnat, com també la política de devolució dels imports de matrícula.
Política de privacitat

Les dades personals que se sol·liciten són necessàries per a la prestació dels nostres serveis i s’incorporaran al corresponent fitxer de la Fundació d’Estudis Superiors d’Olot, ubicat a Volcànic Internet SL, servei allotjat en els servidors de l’empresa Hetzner Online GmbH, amb domicili social a Industriestraße, 25, 91710 Gunzenhausen, Alemanya.
Es poden exercir els drets d’accés, rectificació i cancel·lació de les dades existents en aquest fitxer en els termes establerts en la Llei Orgànica 15/99, de 13 de desembre, de protecció de dades de caràcter personal i altra normativa complementària i  prestarà, per tant, la seva conformitat a la recollida  i manteniment de dades un cop finalitzada l’activitat en la qual s’ha inscrit o preinscrit a efectes d’enviar informació de les activitats de la Fundació en els termes previstos en la Llei suara esmentada.

1)     INFORMACIÓ DEL TITULAR

En compliment de l’article 10 de la Llei 34/2002, d’11 de juliol, de Serveis de la Societat de la Informació i Comerç Electrònic, a continuació, s’exposen les dades identificatives del Titular:

Web:
https://fes.olot.cat
Titular:
Fundació d’Estudis Superiors d’Olot
Domicili:
Carrer de Joan Pere Fontanella, 3, 17800 Olot
C.I.F:
G17610973
Telèfon:
972 26 21 28
Correu electrònic:
fes@olot.cat
Dades registrals:
Registre de Fundacions de la Generalitat de Catalunya amb el número 1478.

2)     CONDICIONS D’ACCÉS I ÚS

Qualsevol persona que accedeixi a la web de la FUNDACIÓ D’ESTUDIS SUPERIORS D’OLOT tindrà la consideració d’Usuari. L’Usuari es compromet a utilitzar la pàgina web i aquells serveis posats a la seva disposició a través de la mateixa d’acord a la Llei, a la moral, als bons costums i a l’ordre públic, així com amb el que es disposa en les presents clàusules. En conseqüència, queda obligat a no utilitzar la web amb finalitats o efectes il·lícits i/o contraris a l’establert, lesius de drets i/o interessos de tercers o que, de qualsevol forma, puguin danyar la web o impedir el seu ús normal, o dels serveis accessibles a través de la mateixa.

La utilització de la web i/o dels seus serveis suposarà l’acceptació plena i sense reserves i la validesa de totes i cadascuna de les clàusules recollides en l’última versió actualitzada d’aquest Avís Legal, per la qual cosa l’Usuari haurà de ser conscient de la importància de llegir-lo cada vegada que visiti la web.

3)     PROPIETAT INTELECTUAL

El codi font, els dissenys gràfics, les imatges, les fotografies, els vídeos, els sons, les animacions, el programari, els textos, així com la informació i els continguts que es recullen a la web estan protegits per la legislació espanyola sobre els drets de propietat intel·lectual i industrial a favor de la FUNDACIÓ D’ESTUDIS SUPERIORS D’OLOT o de terceres llicències. No es permet la reproducció i/o publicació, total o parcial de la web, ni el seu tractament informàtic, la seva distribució, la seva difusió, ni la seva modificació, transformació o descompilació, ni altres drets reconeguts legalment al seu titular, sense el permís previ i per escrit del mateix. L’Usuari, únicament i exclusiva, pot utilitzar el material que aparegui a la web per al seu ús personal i privat, quedant prohibit el seu ús amb finalitats comercials o per incórrer en activitats il·lícites. Tots els drets derivats de la propietat intel·lectual estan expressament reservats per la FUNDACIÓ D’ESTUDIS SUPERIORS D’OLOT o les terceres llicències, que vetllarà tant pel compliment de les anteriors condicions com per la deguda utilització dels continguts presentats a les seves pàgines web, exercitant totes les accions civils i penals que li corresponguin en el cas d’infracció o incompliment d’aquests drets per part de l’Usuari.

4)     POLÍTICA DE PRIVACITAT

La FUNDACIÓ D’ESTUDIS SUPERIORS D’OLOT es compromet a protegir la privacitat dels usuaris que accedeixin a aquest web i/o a qualsevol dels seus serveis. La utilització del web i/ qualsevol dels serveis oferts per la FUNDACIÓ D’ESTUDIS SUPERIORS D’OLOT, implica l’acceptació per part de l’usuari de les disposicions contingudes en el present Avís Legal i Política de Privacitat i que les seves dades personals siguin tractades segons s’estipula. Per favor tingui en compte que encara que pugui haver-hi enllaços del nostre web a altres webs, aquesta Política de Privacitat no s’aplica a altres companyies o organitzacions a les que el web estigui redirigit. La FUNDACIÓ D’ESTUDIS SUPERIORS D’OLOT no controla el contingut dels webs de tercers ni accepta cap tipus de responsabilitat pel contingut o les polítiques de privacitat d’aquests.

5)     QÜESTIONS SOBRE PRIVACITAT

En compliment del Reglament (UE) 2016/679 del Parlament Europeu i del Consell, de 27 d’abril de 2016, (RGPD), li oferim la següent informació sobre el tractament de les seves dades personals:

Qui és el responsable del tractament de les seves dades?

EL TITULAR

Les nostres dades figuren a l’inici d’aquest avís legal.

·       Tractem la informació que se’ns facilita per prestar i facturar els nostres serveis i productes.

·       Si ens dóna el seu consentiment també podrem tractar les seves dades per enviar-li informació sobre les nostres activitats, productes o serveis.

–        ¿Durant quant de temps conservarem les seves dades?

Les dades personals proporcionades es conservaran mentre sigui usuari/a dels nostres serveis o en vulgui rebre informació, i si participa en una promoció mentre aquesta estigui activa, i després, durant el terminis establerts per complir amb les nostres obligacions legals.

–        ¿ Quina és la legitimació per al tractament de les seves dades?

–         La base legal per als tractaments de les seves dades són els consentiments que ens dóna.

–        (Menors de 16 anys) S’entendrà que la informació enviada per menors de 16 anys ho ha sigut amb el consentiment dels seus representants legals. De no ser així el/la representant legal ho ha de fer saber tan aviat com sigui possible.

–        ¿ A quins destinataris es comunicaran les seves dades?

Les dades no seran comunicades a tercers, llevat que ho exigeixi una llei o sigui necessari per complir amb la finalitat del tractament.

·       Qualsevol persona té dret a obtenir confirmació sobre si estem tractant o no les seves dades personals.

·       Les persones interessades tenen dret a accedir a les seves dades personals, així com a sol·licitar la rectificació de les dades inexactes o, si s’escau, sol·licitar la seva supressió quan, entre d’altres motius, les dades ja no siguin necessàries per a les finalitats per a les quals es van recollir.

·       En determinades circumstàncies els/les interessats/des podran sol·licitar la limitació del tractament de les seves dades, en aquest cas únicament les conservarem per a l’exercici o la defensa de reclamacions.

·       En determinades circumstàncies i per motius relacionats amb la seva situació particular, els/les interessats/des es poden oposar al tractament de les seves dades. En aquest cas deixarem de tractar-les, excepte per motius legítims imperiosos o per a l’exercici o la defensa de possibles reclamacions.

·       Les persones interessades també tenen dret a la portabilitat de les seves dades.

·       Finalment, els/les interessats/des tenen dret a presentar una reclamació davant l’Autoritat de Control competent.

–        Com pot exercir els seus drets?

Enviant-nos un escrit adjuntant una còpia d’un document que l’identifiqui a la nostra adreça física o electrònica (que apareixen al començament del present Avís Legal).

–        Com hem obtingut les seves dades?

Les dades personals que tractem procedeixen del propi interessat, qui garanteix que les dades personals facilitades són certes i es fa responsable de comunicar-ne qualsevol modificació. Les dades que estiguin marcades amb un asterisc són obligatòries per poder-li donar el servei sol·licitat.

–        Quines dades tractem?

Les categories de dades que podem tractar són:

·       Dades de caràcter identificatiu.

·       Adreces postals o electròniques.

·       Altres dades sol·licitades en els nostres formularis.

Les dades són limitades, atès que únicament tractem les dades necessàries per a la prestació dels nostres serveis i la gestió de la nostra activitat.

6)     QUINES MESURES DE SEGURETAT APLIQUEM?

Apliquem les mesures de seguretat establertes a l’article 32 del RGPD, per tant hem adoptat les mesures de seguretat necessàries per garantir un nivell de seguretat adequat al risc del tractament de dades que realitzem, amb mecanismes que ens permeten garantir la confidencialitat, integritat, disponibilitat i resiliència permanent dels sistemes i serveis de tractament.

Algunes d’aquestes mesures són:

·       Informació de les polítiques de tractament de dades al personal.

·       Realització de còpies de seguretat periòdiques.

·       Control d’accés a les dades.

·       Processos de verificació, avaluació i valoració regulars.

7)     EXCLUSIÓ DE RESPONSABILITAT

La FUNDACIÓ D’ESTUDIS SUPERIORS D’OLOT actua amb la màxima diligència possible perquè les dades i la informació que ofereix al seu lloc web estigui actualitzada en tot moment, si bé no garanteix ni es fa responsable de l’exactitud i actualització dels continguts del lloc web, reservant-se el dret a modificar aquests continguts en qualsevol moment. La FUNDACIÓ D’ESTUDIS SUPERIORS D’OLOT tampoc serà responsable de la informació que es pot obtenir a través d’enllaços inclosos en el lloc web.

Les relacions comercials amb els clients es regiran per les condicions generals que, si s’escau, s’estableixin per la FUNDACIÓ D’ESTUDIS SUPERIORS D’OLOT en un document específic a aquest efecte, o pels pactes concrets que es puguin acordar amb els clients.

8)     POLÍTICA D’INFORMACIÓ I PUBLICITAT COMERCIAL

La FUNDACIÓ D’ESTUDIS SUPERIORS D’OLOT es compromet a través d’aquest mitjà a no realitzar publicitat enganyosa. A aquests efectes, per tant, no seran considerats com a publicitat enganyosa els errors formals o numèrics que puguin trobar-se al llarg del contingut de les diferents seccions de la web, produïts com a conseqüència d’un manteniment i/o actualització incompleta de la informació continguda en aquestes seccions. La FUNDACIÓ D’ESTUDIS SUPERIORS D’OLOT, com a conseqüència del que es disposa en aquest apartat, es compromet a corregir-ho tan aviat com tingui coneixement d’aquests errors.

La FUNDACIÓ D’ESTUDIS SUPERIORS D’OLOT es compromet a no remetre comunicacions comercials sense identificar-les com a tals, conforme al que es disposa en la Llei 34/2002 de Serveis de la Societat de la Informació i de comerç electrònic. A aquests efectes no serà considerada com a comunicació comercial tota la informació que s’enviï als clients de la FUNDACIÓ D’ESTUDIS SUPERIORS D’OLOT sempre que tingui per finalitat el manteniment de la relació contractual existent entre el/la client/a i la FUNDACIÓ D’ESTUDIS SUPERIORS D’OLOT, així com l’acompliment de les tasques d’informació i altres activitats pròpies del servei que el/la client/a té contractat.

9)     CONDICIONS D’ÚS. JURISDICCIÓ I LLEIS APLICABLES

L’ús d’ aquest lloc web implica l’acceptació plena dels termes del present Avís Legal.  El present Avís Legal i totes las relaciones que s’estableixin entre la FUNDACIÓ D’ESTUDIS SUPERIORS D’OLOT i l’Usuari de la web i els seus serveis es regiran per l’establert en la legislació espanyola.

– Última revisió: juny de 2018 –

Autorització per la cessió dels drets d'imatge

Amb la inclusió de les noves tecnologies dins de les comunicacions, publicacions i accions comercials que pot realitzar la Fundació d’Estudis Superior d’Olot i la possibilitat que en aquestes puguin aparèixer imatges seves, i atès que el dret a la pròpia imatge està reconegut a l’article 18 de la Constitució i regulat per la Llei 1/1982, de 5 de maig, sobre el dret a l’honor, a la intimitat personal i familiar i a la pròpia imatge i el Reglament (UE) 2016/679 del Parlament Europeu i del Consell, de 27 d’abril de 2016, relatiu a la protecció de les persones físiques pel que fa al tractament de dades i imatges personals i a la lliure circulació d’aquestes dades,

La Fundació d’Estudis Superiors d’Olot demana el seu consentiment exprés per poder publicar amb caràcter comercial o informatiu les imatges que ens ha facilitat o imatges en les quals aparegui individualment o en grup.

Les imatges poden ser publicades en:

· La pàgina web i perfils en xarxes socials de l’empresa.

· Filmacions destinades a difusió de les nostres activitats.

· Fotografies per a revistes o publicacions d’àmbit relacionat amb el nostre sector.

Si no vols que utilitzem la teva imatge per a cap dels fins anteriors, posa’t en contacte amb nosaltres a fes@olot.cat abans de fer la teva inscripció.

Bonificació de la formació

La FES pot gestionar sense cost addicional la bonificació de la formació mitjançant la Fundación Tripartita para la Formación en el Empleo a les empreses que ho sol·licitin, sempre que l’activitat sigui bonificable i l’empresa compti amb prou crèdit.

 • En què consisteix? Les empreses que cotitzen en concepte de formació professional a la Seguretat Social generen un crèdit al seu favor davant l’Administració amb el qual es poden finançar les accions formatives que desenvolupen els seus treballadors.
 • Qui en pot ser beneficiari? Totes les empreses que tinguin un centre de treball en el territori estatal i cotitzin per formació professional. El autònoms i treballadors de l’Administració pública no es poden bonificar la formació.
 • Quina formació es pot bonificar? Es poden bonificar tots els cursos de més d’una hora de durada. Les jornades, congressos o similars, no es poden bonificar. En cap cas, les hores de formació no poden ser superiors a 8 hores diàries.
 • És bonificable tot el cost de la formació? Depèn de cada cas, del crèdit formatiu i del màxim bonificable, que ve determinat per la tipologia i el nombre d’hores del curs.
 • Limitacions: Per normativa, les empreses que opten per realitzar un pla de formació bonificada estan limitades per dos requisits que han de complir: l’aportació privada i els col·lectius prioritaris (vegeu-ne més detalls en el pdf annex).

Passos a seguir perquè la FES us tramiti la bonificació:

 • Formalitzar la inscripció al curs que us interessi 15 dies abans de la data d’inici (amb menys anticipació, informeu-vos) omplint les fitxes corresponents.
 • Si l’empresa té Representació Legal dels Treballadors (RLT) està obligada a informar la RLT amb 15 dies d’antelació respecte de la data d’inici del curs.
 • Un cop confirmat el curs, s’haurà de fer efectiu el pagament de la matrícula corresponent.
 • L’empresa s’haurà d’adherir al conveni d’agrupació d’empreses, amb la FES com a entitat organitzadora, signant el titular o representant legal. És molt important enviar aquesta documentació per duplicat a la FES 15 dies abans de l’inici del curs. L’empresa cal que custodiï la còpia el Conveni d’agrupació d’empreses que la FES li retornarà.
 • El participant ha d’assistir, per llei, a un mínim del 75% de l’acció formativa per poder tramitar la bonificació del curs. Cal tenir present que, per a la majoria de cursos de la FES, el certificat d’assistència s’obté participant al 80% de l’acció.
 • Un cop finalitzat el curs, la FES notificarà a cada empresa la quantitat a bonificar per correu electrònic.
 • L’empresa, o el seu gestor, serà qui aplicarà les bonificacions en els butlletins de cotització de la Seguretat Social.

Per a més informació, truqueu al 972 26 21 28.

Política de cookies

En compliment de la Llei 34/2002 de Serveis de la Informació i del Comerç Electrònic (LSSICE), s’informa dels següents aspectes legals de la web:

Web:
https://fes.olot.cat
Titular:
Fundació d’Estudis Superiors d’Olot
Domicili:
Carrer de Joan Pere Fontanella, 3 – 17800 Olot
C.I.F:
G17610973
Telèfon:
972 26 21 28
Correu electrònic:
fes@olot.cat
Dades registrals:
Registre de Fundacions de la Generalitat de Catalunya amb el número 1478.

La FUNDACIÓ D’ESTUDIS SUPERIORS D’OLOT pot recopilar informació sobre els hàbits de recerca dels usuaris del lloc web per mitjà de “cookies” o arxius de registre. No s’utilitzaran les “cookies” per recollir informació de caràcter personal. Només s’instal·laran si l’usuari roman i continua navegant a la nostra pàgina web, entenent que consent el seu ús i instal·lació. A continuació proporcionem informació detallada sobre: ​​què són les “cookies”, quina tipologia utilitza aquest lloc web, com es poden desactivar en el navegador i com bloquejar específicament la instal·lació de “cookies” de tercers.

Què són les “cookies”?

Les “cookies” són petits arxius de text generats per les pàgines web que l’usuari visita, les quals contenen les dades de sessió que poden ser d’utilitat més endavant en la pàgina web. Les dades permeten que la pàgina web pugui mantenir la seva informació entre les pàgines i també serveixen per analitzar la forma d’interactuar amb el lloc.

Les “cookies” són segures, ja que només poden emmagatzemar la informació que s’ha posat en el seu lloc pel navegador, la informació que l’usuari ha introduït en el navegador o la que s’inclou en la sol·licitud de pàgina. No poden executar codi i no es poden utilitzar per accedir a l’equip de l’usuari.

Les “cookies” són essencials per al funcionament d’Internet, aportant innombrables avantatges en la prestació de serveis interactius, facilitant la navegació i accessibilitat de les pàgines web. Les “cookies” no poden danyar els equips i que estiguin activades ajuda a identificar i resoldre els errors.

Tipus de “cookies”

A continuació proporcionem més informació perquè s’entenguin millor els diferents tipus de “cookies” que poden ser utilitzats:

– “Cookies” de sessió: són “cookies” temporals que romanen a l’arxiu de “cookies” del navegador fins que s’abandona la pàgina web, de manera que no queden registrades en el disc dur de l’usuari. La informació obtinguda per mitjà d’aquestes “cookies” serveix per analitzar pautes de trànsit a la web. A la llarga, això permet proporcionar una millor experiència per millorar el contingut i facilitar el seu ús.

– “Cookies” permanents: són emmagatzemades al disc dur i la pàgina web les llegeix cada vegada que es realitza una nova visita. Malgrat el seu nom, un web permanent posseeix una data d’expiració determinada. La galeta deixarà de funcionar després d’aquesta data. S’utilitzen, generalment, per facilitar els diferents serveis que ofereixen les pàgines web.

A continuació, publiquem una relació de les principals “cookies” utilitzades en les nostres webs, distingint:

– Les “cookies” estrictament necessàries com, per exemple, aquelles que serveixen per a una correcta navegació o “cookies” que serveixen per assegurar que el contingut de la pàgina web es carrega eficaçment.

– Les “cookies” de tercers com, per exemple, les usades per xarxes socials o per complements externs de contingut.

– Les “cookies” analítiques amb propòsits de manteniment periòdic i, a fi de garantir el millor servei possible a l’usuari, amb les que els llocs webs recopilen dades estadístiques de l’activitat.

Relació i descripció de “cookies”

La taula que publiquem a continuació recull de forma esquematitzada les “cookies” anteriorment descrites i utilitzades en la nostra pàgina web:

Domini: fes.olot.cat

PHPSESSID – Sesión – Permet que les variables de sessió es guardin  en el servidor web.  (Mida 35)

moove_gdpr_popup – 1 any – Guarda informació sobre l’acceptació de cookies

__utma – 2 anys – Establerta per Google Analytics per rastrejar l’ús de la web (Mida 60)

__utmb – Sessió – Establerta per Google Analytics per rastrejar l’ús de la web (Mida 31)

__utmc – Permanent – Establerta per Google Analytics per rastrejar l’ús de la web (Mida 15)

__utmz – 6 mesos – Establerta per Google Analytics per rastrejar l’ús de la web (Mida 76)

cc_cookie_accept – 1 any – Emmagatzema l’acceptació de l’ús de “cookies”. (Mida 32)

Consentiment.

Al navegar i continuar en el nostre web, el/la usuari/a estarà consentint l’ús de les “cookies” abans anunciades, pels períodes assenyalats anteriorment i en les condicions contingudes en la present Política de “Cookies”.

Retirada del Consentiment.

L’usuari podrà retirar en qualsevol moment el seu consentiment relacionat amb aquesta “Política de cookies”, per això haurà d’eliminar les “cookies” emmagatzemades al seu equip utilitzant els ajustos i configuracions del seu navegador d’internet.

Gestió de “cookies”: Garanties complementàries.

Tots els navegadors d’Internet permeten limitar el comportament d’una “cookie” o desactivar-les dins de la configuració o les opcions del navegador. Els passos per fer-ho són diferents per a cada navegador, i es poden trobar instruccions en el menú d’ajuda de cada navegador.

Molts navegadors permeten activar un mode privat mitjançant el qual les “cookies” s’esborren sempre després de la visita. Depenent de cada navegador aquest mode de navegació pot tenir diferents noms. A continuació es pot trobar una llista dels navegadors més comuns amb un enllaç a la configuració de “cookies” i els diferents noms d’aquest “mode privat”:

·       Internet Explorer: http://windows.microsoft.com/es-xl/internet-explorer/delete-manage-cookies#ie=ie-11

·       FireFox: https://support.mozilla.org/es/kb/Borrar%20cookies

·       Chrome: https://support.google.com/chrome/answer/95647?hl=es

·       Safari: http://www.apple.com/legal/privacy/es/cookies/

·       Opera: http://help.opera.com/Linux/10.50/en/cookies.html

·       Safari para iOS (dispositivos iPhone y iPad): http://help.opera.com/Linux/10.50/en/cookies.html

·       Chrome para Android: https://support.google.com/chrome/answer/2392971?hl=es

·       Windows Phone: http://www.windowsphone.com/es-es/how-to/wp7/web/changing-privacy-and-other-browser-

Per obtenir més informació sobre l’eliminació, deshabilitació o bloqueig de les “cookies” també pot consultar aquí: http://www.aboutcookies.org/Default.aspx?page=2

Actualització de la política de “cookies”.

Aquest lloc web pot modificar aquesta “Política de Cookies”, per això li recomanem revisar aquesta política cada cop que accedeixi al nostre lloc web per tal d’estar adequadament informat sobre l’ús que fem de les “cookies”.

Allotjament web

Per raons tècniques i de qualitat del servei, Volcànic Internet SL es troba allotjat en els servidors de l’empresa “Hetzner Online GmbH”. L’empresa té el seu domicili social a Industriestraße, 25, 91710 Gunzenhausen, Alemanya.
Pot trobar més informació sobre “SW Hosting & Communications Technologies , S.L.” en els següents enllaços:
http://www.swhosting.com/
http://www.swhosting.com/es/legal