UNIVERSITAT
La FES té convenis amb:

  • Universitat de Girona amb qui organitzem Postgraus i cursos d’estiu, a més de col·laborar amb la Càtedra de Geografia i Pensament Territorial
  • Universitat de Vic amb qui organitzem Postgraus i cursos durant tot l’any, a més de col·laborar amb la Fundació Kreas
  • Es col·labora en programes concrets amb l’Escola d’Art i Superior de Disseny d’Olot i el Centre Superior d’Investigacions Científiques (CSIC)
  • I també amb UNED Garrotxa, la Universitat Oberta de Catalunya i la Xarxa Vives d’Universitats

EMPRESA
S’impulsen programes específics que han d’ajudar a empreses i treballadors a ser més competitives:

A més, oferim serveis específics per a empreses com la gestió de la bonificació de la formació per la Fundae, l’elaboració de plans de formació, formació a mida i formació in company.

PROFESSIONALS
Amb la vocació de respondre a les necessitats reals dels professionals, es treballa amb programes específics per a:

i procurem ser prou flexibles com per incorporar noves propostes per respondre a necessitats específiques en el moment que es detecten.

FOMENT DE LA FORMACIÓ
Una de les finalitats fundacionals clau de la FES és el foment de la formació, per això es porten a terme altres iniciatives com:

  • Convocatòria de beques per a estudiants de cicles formatius
  • Convocatòria de beques per a estudiants del Postgrau en Vulcanologia
  • Projecte Can Monsà Espais Oberts, pel foment de l’estudi
  • Suport a iniciatives de formació d’altres entitats i institucions que actuen a la comarca
  • Organització de cursos a mida i/o bonificats