UNIVERSITAT
La FES té convenis amb:

EMPRESA
S’impulsen programes específics que han d’ajudar a empreses i treballadors a ser més competitives:

A més, oferim serveis específics per a empreses com la gestió de la bonificació de la formació per la Fundae, l’elaboració de plans de formació, formació a mida i formació in company.

PROFESSIONALS
Amb la vocació de respondre a les necessitats reals dels professionals, es treballa amb programes específics per a:

I procurem ser prou flexibles com per incorporar noves propostes per respondre a necessitats específiques en el moment que es detecten.

FOMENT DE LA FORMACIÓ
Una de les finalitats fundacionals clau de la FES és el foment de la formació, per això es porten a terme altres iniciatives com:

  • Convocatòria de beques per a estudiants de cicles formatius.
  • Suport a iniciatives de formació d’altres entitats i institucions que actuen a la comarca.
  • Organització de cursos a mida i/o bonificats.


methamphetamine drug abuse triclabendazoleonline.com/france/ wicked herbal incense