Curs de Primers Auxilis

Curs teòric-pràctic en què s’aborden d’una manera senzilla els continguts més essencials sobre primers auxilis, facilitant als participants les habilitats necessàries per poder fer front d’una manera efectiva i segura, a les diverses situacions d’urgència/emergència que es poden trobar en … Continua

Curs BON CONEIXEDOR DE LA GARROTXA (edició 2023)

La formació que s’imparteix és l’essencial per tenir un bon coneixement de la comarca i els seus espais naturals amb gestió activa, i per tant, per poder desenvolupar activitats de visita i descoberta amb grups turístics, escolars i de lleure … Continua

EMPRENEDORIA: Saps com preparar els impostos a pagar?

Tractarem temes relacionats amb la fiscalitat bàsica, el bon funcionament d’una empresa o negoci, i farem un repàs de les principals obligacions fiscals en funció de la forma jurídica escollida per començar un negoci, tant en imposició directa com indirecte.