PLD – ESADE 2018 (3ª edició)

Andrés Raya Donet
FES Olot 01/03/18
15 Sessions / 200 Hores

Per inscriure’s cal omplir el formulari de sol·licitud en línia al web d’ESADE

Vegeu en aquest vídeo el professor Andrés Raya explicant com el PLD pot fer avançar la vostra carrera professional.

Objectius:

L’objectiu fonamental del programa és el desenvolupament integral dels coneixements i les competències dels directius participants a fi de permetre una millora substancial en el procés d’assoliment dels seus reptes professionals.

EL PLD PERMET:

 • Comprendre les claus de l’entorn, com també els efectes que aquests factors externs tenen en el bon funcionament de l’empresa
 • Obtenir una visió estratègica global de la direcció general i un enfocament per a la seva implementació, basat en el lideratge
 • Conèixer les funcions clau dintre de les organitzacions i com s’interrelacionen. El PLD® és un programa de participació multisectorial i multifuncional en què els participants es beneficien d’una gran riquesa d’experiències i idees d’altres sectors i àrees a dintre de l’empresa.
 • Desenvolupar les competències directives de forma individualitzada per a la gestió eficient d’equips, l’exercici del lideratge i la presa de decisions guanyadores.
 • Adquirir competències i eines de gestió del canvi per a la implantació amb èxit de les decisions preses.
 • Accedir a una xarxa professional de més de 48.000 antics alumnes i a un fòrum de debat i de reflexió sobre conceptes de gestió, tant durant el programa com a posteriori.

 

Comença:

Dijous 01 de març de 2018 a les 09:00
fins Dijous 14 de juny de 2018 a les 19:00
Totes les dates

Lloc de realització:

FES Olot (Can Monsà). La darrera sessió es fa a la seu d'ESADE a Barcelona.

Durada:

200 Hores

Preu:

Matrícula general17800 €
Membres d'ESADE Alumni15130 €

Límit per apuntar-se:

05 febrer

Bonificable:

Reconeixement:

ESADE - URL

Codi:

18002

Vols bonificar aquesta formació?

Si No

Programa:

 

LIDERATGE

 • Auto diagnòstic de perfil directiu
 • Gestió per valors i governança democràtica
 • Gestió de persones i equips
 • Liderant el canvi

COMPRENSIÓ DE L’ENTORN I VISIÓ GLOBAL

 • Entorn
 • Estratègia Competitiva

FONAMENTS COMPETITIUS DEL NEGOCI

 • Finances. Introducció
 • Finances. Anàlisis i mètodes de selecció d’inversions
 • Clients. Orientació de mercat
 • Clients. Mercats de serveis i industrials

EINES COMPETITIVES

 • Processos i indicadors
 • Creativitat i innovació
 • Tecnologia i competitivitat
 • Internacionalització

 

LIDERATGE. Els recursos humans són un component fonamental de les decisions d’inversió i desenvolupament de les organitzacions. Actualment, un factor decisiu de tota empresa és aconseguir un capital intel·lectual i executiu òptim. Per assolir-ho, identificarem els elements clau que permeten la direcció eficaç de les persones i la gestió eficaç dels equips, com també el desenvolupament dels comportaments associats a l’èxit en l’exercici de la direcció.

ANÀLISI I VISIÓ DE L’ENTORN. La complexitat econòmica nacional i internacional provoca que, cada vegada més, l’estratègia de les empreses estigui supeditada a l’evolució de la conjuntura macroeconòmica. En aquesta sessió, es fa una anàlisi de la situació econòmica internacional actual: països i globalització, desequilibris globals, la tensió financera i econòmica global i l’impacte dels canvis a la zona euro i a l’economia espanyola.

ESTRATÈGIA COMPETITIVA. L’objectiu d’aquest mòdul és aportar al directiu una visió global de l’empresa i millorar la seva capacitat per tal de relacionar-la amb les diferents funcions i divisions de l’organització, i així facilitar la presa de decisions que la projectin competitivament vers el futur. Es reflexiona sobre les eines per valorar les capacitats internes de l’empresa i seleccionar les opcions estratègiques més apropiades en un entorn global.

ANÀLISI I PLANIFICACIÓ FINANCERA. Aquesta sessió proporciona al participant una visió avançada de l’anàlisi economicofinancera empresarial, com també un desenvolupament amb profunditat de les tècniques i les polítiques necessàries per a la planificació del resultat i la gestió de la tresoreria.

SELECCIÓ D’INVERSIONS I FINANÇAMENT. Anàlisi de la creació de valor en les decisions financeres a
llarg termini. Després d’introduir els conceptes bàsics de les operacions financeres, es tracta la metodologia de selecció d’inversions amb l’objectiu de maximitzar el valor de l’empresa.

CLIENTS I ORIENTACIÓ AL MERCAT. Actualment, la direcció de màrqueting a l’empresa no tan sols requereix coneixements, sinó també una actitud permanentment oberta als canvis i a les tendències que es puguin produir en el mercat. Aquestes sessions aporten al participant un marc estructurat amb les eines i els elements que configuren el pla de màrqueting i, a més, n’estimulen la capacitat d’anàlisi i de diagnòstic amb la premissa de l’orientació al mercat. Aquest conjunt de sessions, tant individuals com en grup, aporten al directiu eines eficaces per a l’acompliment de les funcions directives i de lideratge, a través de diversos mètodes d’avaluació dissenyats per revelar els seus interessos, competències, valors i coneixements.

PROCESSOS I INDICADORS CLAU. La funció d’operacions, responsable de la majoria de les activitats
que es duen a terme a l’empresa, és, de totes les àrees que la componen, la que ocupa la majoria de les persones i actius de l’empresa i la responsable principal de la qualitat del que l’empresa comercialitza.
L’objectiu fonamental d’aquesta sessió és entendre com, des de l’àrea d’operacions, contribuïm que les nostres empreses assoleixin els objectius que es fixen, explicant en què consisteix l’estratègia d’operacions
i com es relaciona amb la de negoci.

CREATIVITAT I INNOVACIÓ. Aquesta matèria analitza la nostra capacitat creativa per tal d’adaptar-nos, de forma més proactiva, a un entorn canviant. Aquesta sessió tracta d’un dels reptes més grans que afronten
les organitzacions: analitza amb profunditat les fonts d’on es nodreixen les empreses per obtenir idees innovadores. Utilitzant el design thinking com a enfocament metodològic, es parteix de l’observació de la persona en el seu context per tal d’identificar noves oportunitats de negoci.

TECNOLOGIA I COMPETITIVITAT. L’objectiu d’aquestes sessions és mostrar les noves oportunitats, les amenaces i els reptes que plantegen els sistemes d’informació i les tecnologies de la informació i de la comunicació, tant des del punt de vista de la pròpia empresa com de la seva influència decisiva en les noves dinàmiques del mercat i la seva aplicació a la cadena de valor.

LA INTERNACIONALITZACIÓ DE L’EMPRESA. L’objectiu d’aquesta sessió sobre geopolítica és oferir una visió general de la nova ordenació del sistema internacional i dels seus actors per tal de saber avaluar algunes de les conseqüències tecnoeconòmiques, sociopolítiques i culturals que se’n deriven. Conèixer els intents de construcció de nous paradigmes per comprendre el sistema internacional.

 

PARTICIPANTS

L’experiència ens ha demostrat que el PLD® d’ESADE accelera el desenvolupament professional dels executius i resulta essencial en una gran varietat de casos:

 • “Sóc responsable d’una àrea funcional i m’agradaria comprendre millor el conjunt de la gestió d’una empresa”
 • “El meu objectiu professional és fer el salt a una altra posició funcional o a un lloc de direcció general i necessito tenir una visió més global del conjunt de l’empresa”
 • “A la meva empresa, necessitem augmentar el creixement, explorar noves àrees de negoci o nous mercats”
 • “La meva formació acadèmica en gestió empresarial és de fa anys. Necessito posar-me al dia en nous conceptes, eines i metodologies de gestió”
 • “M’agradaria poder dedicar un temps fora del dia a dia de la meva feina per aprendre, interaccionar i reflexionar sobre temes de gestió empresarial”

 

PROFESSORAT

Un dels actius principals d’ESADE Business School és saber aplicar la teoria a la realitat del dia a dia empresarial i a l’orientació a resultats. El nostre equip docent està integrat, a més dels professors del
Claustre acadèmic, per alts directius i consultors, immersos constantment en negociacions, projectes de start-ups, fusions, negociacions, consells d’administració o coaching per a directius.

 • Pedro Armangué Caralps, professor del Departament de Direcció de Màrqueting d’ESADE. Programa Internacional de Management Leonard N. Stern School of Business (Universitat de Nova York).
 • Fernando Ballabriga Clavería, director i professor del Departament d’Economia d’ESADE. Doctor en Economia (Universitat de Minnesota).
 • Josep Lluís Cano Giner, professor del Departament de sistemes d’informació d’ESADE. MBA per ESADE.
 • Jaime Castelló Molina, professor del Departament de Direcció de Màrqueting d’ESADE. MBA per ESADE.
 • Ángel Castiñeira Fernández, director i professor del Departament de Ciències Socials. Professor de l’Institut de Direcció i Gestió Pública d’ESADE. Doctor en Filosofia i Ciències de l’Educació.
 • Jordi Fabregat Feldsztajn, professor del Departament de Control i Direcció Financera d’ESADE. Doctor en administració i Direcció d’Empreses (ESADE-URL).
 • Miguel Ángel Heras Forcada, professor del Departament de Direcció d’Operacions i Innovació d’ESADE. Doctor en Administració i Direcció de Empreses (ESADE-URL).
 • Jaume Hugas Sabater, professor del Departament de Direcció d’Operacions i Innovació d’ESADE. Estudis de postgrau a Stanford, Dardeni Olin Business School.
 • Jordi Molina Capella, professor del Departament de Direcció de Màrqueting d’ESADE. Programa Internacional de Management (HEC, París).
 • Pedro Parada Balderrama, professor del Departament de Política d’Empresa d’ESADE. Doctor en Administració i Direcció d’Empreses (ESADE URL).
 • Beatriz Soler Bigas, professora associada del Departament de Direcció de Màrqueting. Doctora en Psicologia (Universitat de Barcelona).

 

MODEL D’APRENENTATGE

Model d’aprenentatge plural, dinàmic i interactiu. ESADE Business School ha romàs fidel a dos principis de l’educació empresarial: la convicció de l’enriquiment d’un marc de pluralitat metodològica i innovació, tant en eines pedagògiques com en continguts. El Programme for Leadership Development – PLD®, alineat amb aquesta mateixa filosofia, aconsegueix una experiència d’aprenentatge completa, basada en la fórmula del
Blended Learning, que combina diferents mètodes i recursos, tant presencials com virtuals.

La formació a l’aula es desenvolupa mitjançant classes en què els participants poden exposar i debatre conceptes clau de gestió. Per tal d’assegurar el màxim impacte i la màxima eficiència formativa, l’equip docent utilitza diverses eines pedagògiques adaptades a la realitat de cada concepte i matèria que s’hi tracten: classes magistrals, casos i mini casos, exercicis pràctics i de simulació, role-playing, anàlisi de vídeos,
etc.

Després de l’auto diagnòstic del perfil directiu en el preprograma, cada participant, amb l’ajuda d’un mentor individual, definirà un pla de desenvolupament personal al llarg de tres sessions virtuals, d’acord amb el model clàssic de talent: elaboració dels objectius i els plans d’acció, aplicació concreta a la realitat quotidiana del directiu, valoració del grau d’efectivitat i els ajustos subsegüents per reiniciar el cicle de millora.

Amb el simulador de gestió del canvi, els participants posen en pràctica, en un entorn controlat i treballant en equip, diferents tàctiques de gestió del canvi, en visualitzen l’impacte en els diferents stakeholders i intenten mobilitzar-los a favor de la iniciativa de canvi proposada.

Finalment, el nivell d’excel·lència al que el programa es proposa arribar exigeix la predisposició a un treball acadèmic rigorós, tant individual com en equip. Per això, és imprescindible que cada participant dediqui al treball personal el prou temps per a la lectura i preparació dels casos i exercicis determinats per cada docent.

 

La metodologia doing – knowing – being del PLD

Pre-programa (virtual)
• Auto diagnòstic de perfil directiu

Programa (presencial/virtual en 15 sessions)
• Simulador de gestió del canvi
• Exercicis i casos pràctics individuals i en grup
Networking
• Casos
• Conferències
Mentoring i seguiment individualitzat virtual

Post-Programa (virtual)
• Seguiment de l’aplicació dels coneixements i les habilitats adquirits durant almenys 6 mesos després de la
realització del curs.

 

 

Benvinguts al Programme for Leadership Development – PLD
ESADE Executive Education “Your partner for global learning”

“ESADE és una escola de negocis reconeguda en tot el món per la gran qualitat de tots els seus Programes”. De fet, es tracta de la primera escola de negocis a Espanya i una de les escasses a Europa acreditades per les tres organitzacions de formació directiva de més prestigi a tot el món: AACSB International, ICS, el guardó atorgat per l’European Foundation for Management Development (EFMD) i la britànica Association of MBAs (AMBA). Però, per sobre fins i tot de les posicions destacades en els rànquings, el reconeixement que realment ens avala és el dels més de 48.000 antics alumnes a tot el món que ocupen llocs de responsabilitat en empreses i organismes, tant públics com privats. Ells
són, sens dubte, la nostra millor recompensa.

 • millor escola de negocis d’Europa, segons l’últim rànquing de Financial Times (Desembre 2015)
 • del Món a Executive Education, segons l’últim rànquing de Financial Times (Maig 2016)

 

 

ITINERARI DE MÀSTER
L’Executive Master in Management – EMM és un títol propi de la Universitat Ramon Llull, que es pot realitzar de forma modular amb alguns dels cursos que ESADE Business School imparteix a Olot:
‐ Títol d’Expert en Direcció Financera
‐ Títol d’Expert en Màrqueting i Vendes. Direcció Comercial.
‐ Master Thesis

 

Professorat:

 • Andrés Raya Donet

Correus de contacte:

thời trang trẻ emWordpress Themes Total Freetư vấn xây nhàthời trang trẻ emshop giày nữdownload wordpress pluginsmẫu biệt thự đẹpepichouseáo sơ mi nữHouse Design Blog - Interior Design and Architecture Inspiration