Seguiment dels estudiants universitaris de la Garrotxa
Pacte per a la formació professionalitzadora i l'ocupació a la Garrotxa

L’any 2018 neix el “Pacte per a la formació professionalitzadora i l’ocupació a la Garrotxa” com a espai de consens i d’acció, promotor d’iniciatives en favor de la formació i l’ocupació a la Comarca.

Un Pacte que ha assumit com a missió promoure la Formació Professional i l’Ocupació a la Garrotxa des d’una perspectiva integral de formació al llarg de la vida al servei de la millora de la qualificació de la població i de la competitivitat de les empreses, buscant l’equilibri territorial i la seva sostenibilitat ambiental així com el benestar de la població.

El Pacte s’ha fixat els següents objectius estratègics:

 • Promoure i dignificar la formació professional al llarg de la vida per a aconseguir una població activa més qualificada.
 • Respondre a les necessitats de qualificació de la comarca i del teixit econòmic, desenvolupant una oferta formativa de qualitat i adaptada a les seves necessitats.
 • Generar les condicions per a l’atracció i la retenció del talent professional, basat en la innovació, que contribueixi al desenvolupament econòmic i social de la comarca.
 • Promoure l’ocupació de qualitat i el millor funcionament del mercat de treball local per reforçar la cohesió social i les capacitats de desenvolupament professional i personal de la població.
 • Fomentar la mobilitat internacional dels joves per contribuir a l’adquisició d’un visió global i intercultural per fer front als grans reptes de l’època.
 • Contribuir a generar el consens necessari per a una col·laboració efectiva entre el sector públic i el privat i entre tots els actors socio-econòmics de la comarca.

El Pacte el signen les entitats i les institucions més representatives de l’àmbit de la formació i l’ocupació de la comarca, entre les quals hi ha la Fundació d’Estudis Superiors d’Olot.

Programa de beques d'FP

CONVOCATÒRIA DE BEQUES PER A ESTUDIANTS DE FORMACIÓ PROFESSIONAL QUE CURSIN EL MÒDUL DE FORMACIÓ EN CENTRES DE TREBALL

D’acord amb les Bases reguladores per a la concessió de beques per a alumnat de formació professional matriculats/des en centres de la Garrotxa i que cursin el mòdul de formació en centres de treball (que trobareu més avall),

Es convoquen 7 beques per alumnes matriculats a cicles Formatius de Grau Mitjà i Superior a centres educatius de la Garrotxa que realitzen l’estada a empresa en modalitat de Formació en Centre de Treball (FCT) durant el curs 2021/22.
MODALITATS
1 beca de 1000 euros per 1 alumne del cicle formatiu d’Instal•lacions elèctriques i automàtiques que cursi la FCT en la seva totalitat.
2 beques de 1000 euros per 2 alumnes del cicle formatiu de Mecanització que cursin la FCT en la seva totalitat.
4 beques de 350 euros per 4 alumnes del cicle formatiu de Disseny en Fabricació Mecànica que cursin la FCT prèvia a la seva incorporació al dual.
Els aspirants hauran de presentar el formulari de sol•licitud via correu electrònic a l’adreça marta.puigvert@dinamig.cat o presencialment a la Fundació d’Estudis Superiors d’Olot o en algun del centres de formació.
La sol•licitud s’haurà de presentar abans del dia 28 de setembre de 2021.

BASES REGULADORES PER A LA CONCESSIÓ DE BEQUES PER A ALUMNAT DE FORMACIÓ PROFESSIONAL MATRICULATS EN CENTRES DE LA GARROTXA I QUE CURSIN EL MÒDUL DE FORMACIÓ EN CENTRES DE TREBALL 

 1.  Objecte

L’objecte d’aquestes bases és regular el procediment per a la concessió de beques per a estudiants de formació professional que estiguin cursant el mòdul de formació en centres de treball (FCT).

L’objectiu és incentivar econòmicament l’alumnat de cicles formatius en conceptes de transport, manutenció i ajut a l’estudi.

 1. Beneficiaris/es

Poden optar a una beca els i les estudiants de cicles formatius de grau mitjà i de grau superior que estiguin matriculats/des en algun centre educatiu de la Garrotxa i que estiguin matriculats/des al mòdul de formació en centres de treball (FCT), sempre que hi hagi disponibilitat de beques per al cicle al que estan inscrits/es, i que vindran especificats a les diferents convocatòries.

Aquest ajut no és incompatible amb altres beques i ajuts eventualment percebuts pels beneficiaris/es.

 1. Modalitats

S’estableixen quatre modalitats:

 • Beca per a alumnes de Cicles Formatius de Grau Mitjà en modalitat No Dual per un import de 1.000 €
 • Beca per a alumnes de Cicles Formatius de Grau Superior en modalitat No Dual per un import de 1.200 €
 • Beca per a alumnes de Cicles Formatius de Grau Mitjà en modalitat Dual per un import de 275 €
 • Beca per a alumnes de Cicles Formatius de Grau Superior en modalitat Dual per un import de 350 €
 • Beca d’entre 300 i 900 € per a alumnat que, estant cursant alguna de les modalitats anteriors, gaudeix d’exempcions parcials o ha realitzat estades prèvies de FCT.

L’import es pot veure incrementat proporcionalment en cas de pròrroga del període de FCT, sempre que hi hagi disponibilitat econòmica.

 1. Sol·licituds i terminis

Les sol·licituds es formalitzaran amb el formulari degudament complimentat. Es podran enviar via correu electrònic a l’adreça marta.puigvert@dinamig.cat o lliurar presencialment a la Fundació d’Estudis Superiors d’Olot.

El termini de presentació vindrà especificat enj cada convocatòria, que serà publicada al web de la FES https://fes.olot.cat.

 1. Criteris de selecció

Es valoraran els informes dels tutors/es de FCT o del director/a del centre, que:

 • certificaran el compliment dels requisits com a beneficiaris
 • valoraran el rendiment acadèmic
 • valoraran que el candidat/a tingui les competències adequades al lloc de pràctiques
 • informaran de qualsevol circumstància que afecti l’alumne/a i que recomani una ràpida inserció laboral
 • informaran d’altres circumstàncies que puguin ser rellevants en la selecció

Així mateix, es prioritzaran aquells/es alumnes que no s’hagin beneficiat anteriorment d’una beca.

 1. Resolució

La selecció dels beneficiaris/es la durà a terme una comissió d’adjudicació formada per:

 • La directora de la FES, o la persona a qui ho delegui el Consell Rector de la FES.
 • Els responsables de formació professional dels instituts amb cicles participants a cada convocatòria o els professors/es a qui ho deleguin els equips directius de cada centre.

En cas que un únic centre presenti participants a la convocatòria, aquest designarà dos professors/es del centre per formar part de la comissió d’adjudicació.

 1. Acceptació i pagament

A l’alumnat beneficiari d’una beca, segons la resolució de la comissió d’adjudicació, se li comunicarà per correu electrònic i caldrà que l’accepti –en el termini de 10 dies– responent el correu i adjuntant la fitxa de creditor per poder cobrar l’import atorgat.

El pagament de la beca es realitzarà per transferència bancària. Per a les modalitats A i B es realitzaran quatre pagaments, cadascun del 25%, mentre que per les modalitats C i D es realitzarà un únic pagament.

En tots els casos s’aplicaran les retencions fiscals que correspongui.

 1. Revocació de la beca

La beca concedida serà anul·lada immediatament en qualsevol de les següents situacions:

 • Si es produeix una anul·lació del conveni d’FCT.
 • Si es produeix de manera sobrevinguda una valoració negativa per part del tutor/a de l’empresa, del tutor/a d’FCT del centre o de l’equip docent.
 • Si l’alumne/a deixa d’estar matriculat/da al centre.
 • Si l’alumne/a deixa d’assistir a l’empresa segons allò indicat a la normativa de funcionament de cada centre educatiu.

En cas de revocació de la beca, l’alumne/a haurà de retornar l’import percebut.

RELACIÓ EMPRESES COL·LABORADORES PROGRAMA DE BEQUES DE FP
AIRBORNE COMPOSITES, SL J. ARIMANY SL
AJUNTAMENT DE LES PRESES JORDI VILARRASA VILANOVA
ALZAMORA CARTOON PACKAGING, SA KRODE SA
APLICACIONS TÈCNIQUES SC LA FAGEDA FUNDACIÓ
ARCTECNO APLICACIONS, SL LABORATORIOS HIPRA, SA
AUTOELÈCTRIC JAISA LC PAPER 1881, SA
AUTTIN, SC LOTEI SERVEIS TÈCNICS, SL
BUGADERIA NÚRIA, SL MAKER FARMS, SL
CLUB POLIESPORTIU SANTJOANENC MAQUINÀRIA AUDIMAQ, SL
COEVA GIRONA, SA MASIAS MAQUINARIA, SA
COLLVERD PRODUCTES DE L’ÀNEC, SA MASMITECC&PLOTT, SL
COMPOXI, SL MECÀNICAS GARROTXA, SA
CONSTRUCCIONES ELECTROMECÁNICAS DEL TER, SA MECÀNIQUES HOMS OLOT, SL
DISSENY, PROGRAMACIÓ I MUNTATGE D’AUTOMATISMES S.L. MECÀNIQUES JOVI, SL
DOMOLI, SL MECÀNIQUES OLBAR, SL
E. PLANTALECH SL MECÀNIQUES PUJOLÀS, SL
ELECTER SL METACRILATS OLOT, SLU
ELECTRICITAT ALTUSA SL METEC MECANITZATS, SL
ELECTRICITAT CARLES SANAHUJA MIC ELECTRICITAT SLU
ELECTRICITAT LLUÍS RIERA MITEC ENGINY, S.L.
ELECTRICITAT MAS, SL MONTOLIVET INSTAL·LACIONS SL
ELECTRÒNICA JOAN, SL MOTLLES GPF, SL
EMBUTIDOS CASEROS COLLELL, SLU MUNDO ARCOIRIS SIN LIMITES S.L.
EMBUTIDOS MONTER, SL NOEL ALIMENTARIA, SAU
EMOL, SL NOVELEC GARROTXA, SL
ESTANYOL CASADEMUNT, SL PLÁSTICOS GONZALEZ, SA
ESTEBAN ESPUÑA, SA PLASTICSA, SA
FIBRAN SA POLTANK, SAU
FIGUERAS FILLS, SL PRECUINATS EL SALT DEL SALLENT, SL
FLECA REBULL QUIFER ACTUATORS, SL
FREDOLOT, SA RAMON BARCONS
FREINCO SL REFLUSA MECANITZATS, SA
FREIXA BOFILL TESEM, SL ROS DUCTING, SL
FV SEGURETAT SEGURFIRE, SL SACOPA SAU
GALETES CAMPRODON, SA SEI SUMINISTROS ELÉCTRICOS INDUSTRIALES, SL
GERARD SAU CASADEVALL SENSORS & COMPONENTS INDUSTRIALS 2003 SL
GERMANS ASPERÓ, SL SERRALLERIA ROCA, SL
GESTIÓN INDUSTRIAL DE PLÁSTICOS, SA TALLER JOA, SL
GIROFIBRA, SL TALLER MAQFA GARROTXA SL
GUERIN, SA TALLERS D’HOSTOLES, SC
HIJOS DE JOSE BASSOLS, SA TAVIL IND SAU
HORNO DE SAN JUAN SL TECALUM SL
I. CIAL FERRÉS, SL TORRASPAPEL SA
INGENERUM, SL TRANSPORTS PORQUERES
INGENING CREACIONS TECNOLÒGIQUES, SL UNITED CAPS LLAGOSTERA SAU
INMOLMAT GIRONA, SL VICENÇ BASSOLS PARAROLS
INS BOSC DE LA COMA VIGUET CANAL , SLU
INSTAL·LACIONS ALMOHAYA, SL VMC INTEGRA TECNOLOGIA I CONTROL, SL
INTEPLAST, SA WEBATT ENERGIA, SL
ITECO TECNOLOGIES DE CONTROL, SL XUCLÀ MECÀNIQUES FLUVIÀ SA
Formació en Xarxa

Per facilitar l’accés a la informació, el portal Formació en Xarxa aplega la formació contínua i ocupacional de la província de Girona.

Està coordinat per l’Àrea de Promoció de la Diputació de Girona i hi podeu consultar, també, tota l’oferta formativa de la FES.

Reunions entre Volcans i Carta Europea del Turisme Sostenible

En compromís amb el territori i els valors estratègics de sostenibilitat, prioritzem els treballs amb les empreses proveïdores de serveis que estiguin acreditades amb la Carta Europea del Turisme Sostenible o que participin del programa Reunions entre Volcans.

Per a les nostres activitats, doncs, treballem amb les empreses d’allotjament, restauració i càterings que aposten per l’associacionisme comarcal i els valors de sostenibilitat territorial. En els dos darrers anys, la FES ha estat la principal usuària dels serveis de Reunions entre Volcans.

Així mateix, col·laborem amb altres activitats que s’organitzen a través de Reunions entre Volcans, com congressos i convencions de petit format.