Seguiment dels estudiants universitaris de la Garrotxa
Programa de beques d'FP

CONVOCATÒRIA DE BEQUES PER A ESTUDIANTS DE FORMACIÓ PROFESSIONAL QUE CURSIN EL MÒDUL DE FORMACIÓ EN CENTRES DE TREBALL

D’acord amb les Bases reguladores per a la concessió de beques per a alumnat de formació professional matriculats en centres de la garrotxa i que cursin el mòdul de formació en centres de treball (que trobareu més avall), es convoquen set beques per alumnes matriculats a cicles Formatius de Grau Mitjà i Superior a centres educatius de la Garrotxa que realitzen l’estada a empresa en modalitat de Formació en Centre de Treball (FCT) durant el curs 2018/19.

MODALITATS

 • Dues beques de 1000 euros per 2 alumnes del cicle de grau mitjà de Manteniment electromecànic en modalitat no Dual que cursin la  FCT en la seva totalitat.
 • Una beca de 1000 euros per 1 alumne del cicle de grau mitjà de Mecanització en modalitat no Dual que cursi la FCT en la seva totalitat.
 • Una beca de 300 euros per 1 alumne del cicle de grau mitjà de jardineria i floristeria en modalitat no Dual que cursi la FCT parcialment.
 • Tres beques de 1200 euros per 2 alumnes del cicle de grau mitjà de Disseny en Fabricació Mecànica en modalitat no Dual que cursin la  FCT en la seva totalitat.

Els aspirants hauran de presentar el formulari de sol·licitud via correu electrònic a l’adreça bequesfp@olot.cat, o al centre on cursin el cicle formatiu.

La sol·licitud s’haurà de presentar abans del dia 29 d’abril de 2019.

 

BASES REGULADORES PER A LA CONCESSIÓ DE BEQUES PER A ALUMNAT DE FORMACIÓ PROFESSIONAL MATRICULATS EN CENTRES DE LA GARROTXA I QUE CURSIN EL MÒDUL DE FORMACIÓ EN CENTRES DE TREBALL 

 

 1. Objecte

L’objecte d’aquestes bases és regular el procediment per a la concessió de beques per a estudiants de formació professional que estiguin cursant el mòdul de formació en centres de treball (FCT).

L’objectiu és incentivar econòmicament l’alumnat de cicles formatius en concepte de transport, manutenció i ajut a l’estudi.

 1. Beneficiaris

Poden optar a una beca els estudiants de cicles formatius de grau mitjà i de grau superior que estiguin matriculats en algun centre educatiu de la Garrotxa i que estiguin matriculats al mòdul de formació en centres de treball (FCT), sempre que hi hagi disponibilitat de beques per al cicle al que estan inscrits, i que vindran especificats a les diferents convocatòries.

Aquest ajut no és incompatible amb altres beques i ajuts eventualment percebuts pels beneficiaris.

 1. Modalitats

S’estableixen quatre modalitats:

 • Beca per a alumnes de Cicles Formatius de Grau Mitjà en modalitat No Dual per un import de 1.000 €
 • Beca per a alumnes de Cicles Formatius de Grau Superior en modalitat No Dual per un import de 1.200 €
 • Beca per a alumnes de Cicles Formatius de Grau Mitjà en modalitat Dual per un import de 275 €
 • Beca per a alumnes de Cicles Formatius de Grau Superior en modalitat Dual per un import de 350 €
 • Beca d’entre 300 i 900 € per a alumnat que, estant cursant alguna de les modalitats anteriors, gaudeix d’exempcions parcials o ha realitzat estades prèvies de FCT.

L’import es pot veure incrementat proporcionalment en cas de pròrroga del període de FCT, sempre que hi hagi disponibilitat econòmica.

 1. Sol·licituds i terminis

Les sol·licituds es formalitzaran amb el formulari degudament complimentat. Es podran enviar via correu electrònic a l’adreça bequesfp@olot.cat o lliurar presencialment a la Fundació d’Estudis Superiors d’Olot.

El termini de presentació vindrà especificat a cada convocatòria, que serà publicada al web de la FES https://fes.olot.cat.

 1. Criteris de selecció

Es valoraran els informes dels tutors de FCT o del director/a del centre, que:

 • certificaran el compliment dels requisits com a beneficiaris
 • valoraran el rendiment acadèmic
 • valoraran que el candidat tingui les competències adequades al lloc de pràctiques
 • informaran de qualsevol circumstància que afecti l’alumne i que recomani una ràpida inserció laboral
 • informaran d’altres circumstàncies que puguin ser rellevants en la selecció

Així mateix, es prioritzarà aquells alumnes que no s’hagin beneficiat anteriorment d’una beca.

 1. Resolució

La selecció dels beneficiaris/es la durà a terme una comissió d’adjudicació formada per:

 • El director de la FES, o la persona en qui delegui el Consell Rector de la FES.
 • Els responsables de formació professional dels instituts amb cicles participants a cada convocatòria o els professors en els que deleguin els equips directius de cada centre.

En cas que un únic centre presenti participants a la convocatòria, aquest designarà dos professors del centre per formar part de la comissió d’adjudicació.

 1. Acceptació i pagament

A l’alumnat beneficiari d’una beca, segons la resolució de la comissió d’adjudicació, se li comunicarà per correu electrònic i caldrà que l’accepti –en el termini de 10 dies– responent el correu i adjuntant la fitxa de creditor per poder cobrar l’import atorgat.

El pagament de la beca es realitzarà per transferència bancària. Per les modalitats A i B es realitzaran quatre pagaments, cadascun del 25%, mentre que per les modalitats C i D es realitzarà amb un únic pagament.

En tots els casos s’aplicaran les retencions fiscals que correspongui.

 1. Revocació de la beca

La beca concedida serà anul·lada immediatament en qualsevol de les següents situacions:

 • Si es produeix una anul·lació del conveni d’FCT.
 • Si es produeix de manera sobrevinguda una valoració negativa per part del tutor de l’empresa, del tutor d’FCT del centre o de l’equip docent.
 • Si l’alumne deixa d’estar matriculat al centre.
 • Si l’alumne deixa d’assistir a l’empresa segons allò indicat a la normativa de funcionament de cada centre educatiu.

En cas de revocació de la beca, l’alumne haurà de retornar l’import percebut.

RELACIÓ EMPRESES COL·LABORADORES PROGRAMA DE BEQUES DE FP
AIRBORNE COMPOSITES, SL
AJUNTAMENT DE LES PRESES
ALZAMORA CARTOON PACKAGING, SA
ARCTECNO APLICACIONS, SL
AUTTIN, SC
BUGADERIA NÚRIA, SL
COEVA GIRONA, SA
CONSTRUCCIONES ELECTROMECÁNICAS DEL TER, SA
DISSENY, PROGRAMACIÓ I MUNTATGE D’AUTOMATISMES S.L.
E. PLANTALECH SL
ELECTER SL
ELECTRICITAT ALTUSA SL
ELECTRICITAT MAS, SL
ELECTRÒNICA JOAN, SL
EMBUTIDOS CASEROS COLLELL, SLU
EMBUTIDOS MONTER, SL
EMOL, SL
ESTEBAN ESPUÑA, SA
FIBRAN SA
FLECA REBULL
FRANCESC XAVIER FALGARONA COLL
FREDOLOT, SA
FREINCO SL
FREIXA BOFILL TESEM, SL
FV SEGURETAT SEGURFIRE, SL
GERMANS ASPERÓ, SL
GESTIÓN INDUSTRIAL DE PLÁSTICOS, SA
GIROFIBRA, SL
GUERIN, SA
HIJOS DE JOSE BASSOLS, SA
HORNO DE SAN JUAN SL
I. CIAL FERRÉS, SL
INGENING CREACIONS TECNOLÒGIQUES, SL
INS BOSC DE LA COMA
INTEPLAST, SA
ITECO TECNOLOGIES DE CONTROL, SL
KRODE SA
LA FAGEDA FUNDACIÓ
LABORATORIOS HIPRA, SA
LC PAPER 1881, SA
LOTEI SERVEIS TÈCNICS, SL
MAQFA, SL
MAQUINÀRIA AUDIMAQ, S.L.
MASIAS MAQUINARIA, SA
MECÀNIQUES HOMS OLOT, SL
MECÀNIQUES OLBAR, SL
MECÀNIQUES PUJOLÀS, SL
MIC ELECTRICITAT SLU
MITEC ENGINY, S.L.
MONTOLIVET INSTAL·LACIONS SL
MOTLLES GPF, SL
MUNDO ARCOIRIS SIN LIMITES S.L.
NOEL ALIMENTARIA, SAU
NOVELEC GARROTXA, SL
PLÁSTICOS GONZALEZ SA
POLTANK, SAU
PRECUINATS EL SALT DEL SALLENT, SL
RAMON BARCONS
REFLUSA MECANITZATS, SA
ROS DUCTING, SL
SACOPA SAU
SEI SUMINISTROS ELÉCTRICOS INDUSTRIALES, SL
SENSORS & COMPONENTS INDUSTRIALS 2003 SL
TALLER JOA, SL
TALLERS D’HOSTOLES, SC
TAVIL IND SAU
TECALUM SL
TORRASPAPEL SA
VICENÇ BASSOLS PARAROLS
VIGUET CANAL , SLU
VMC INTEGRA TECNOLOGIA I CONTROL, SL
WEBATT ENERGIA, SL
XUCLÀ MECÀNIQUES FLUVIÀ SA

 

Formació en Xarxa

Per facilitar l’accés a la informació, el portal Formació en Xarxa aplega la formació contínua i ocupacional de la província de Girona. Està coordinat per l’Àrea de Promoció de la Diputació de Girona.

Reunions entre Volcans i Carta Europea del Turisme Sostenible

En compromís amb el territori i els valors estratègics de sostenibilitat, prioritzem els treballs amb les empreses proveïdores de serveis que estiguin acreditades amb la Carta Europea del Turisme Sostenible o que participin del programa Reunions entre Volcans.

Per a les nostres activitats, doncs, treballem amb les empreses d’allotjament, restauració i càterings que aposten per l’associacionisme comarcal i els valors de sostenibilitat territorial. En els dos darrers anys, la FES ha estat el principal usuari dels serveis de Reunions entre Volcans.

Així mateix, col·laborem amb altres activitats que s’organitzen a través de Reunions entre Volcans, com congressos i convencions de petit format.

Taula per a l'Educació de la Garrotxa

Crear un espai de treball, coordinació i impuls conjunt entre els sectors públic i privat amb l’objectiu de millorar l’educació a la comarca era un dels reptes que van abordar els participants en el projecte “Garrotxa, Territori Intel·ligent”, iniciat l’any 2013 i coordinat per la Fundació Garrotxa Líder.

D’aquest procés participatiu neix la Taula per a l’Educació a la Garrotxa, amb la finalitat principal d’establir un marc de relació estable i permanent entre els seus participants, compromesos amb la promoció, el foment i la innovació educativa a la Garrotxa.

La Taula per a l’Educació a la Garrotxa, que s’obre tant a professionals a nivell individual com a empreses i entitats, serà l’espai on es plantegin reptes i s’acordin accions per donar resposta a les necessitats sorgides dels canvis socials i econòmics actuals.

Un dels trets més significatius d’aquesta Taula és el fet de no actuar exclusivament en una etapa educativa, si no que la seva missió serà treballar l’educació al llarg de la vida, aglutinant tot el ventall formatiu al que pot optar una persona, independentment de la seva edat. El mapa educatiu de la Garrotxa, elaborat durant els mesos de treball previ, servirà per orientar els plans a desenvolupar dins d’aquesta Taula.

La primera acció, considerada prioritària, és la creació de la Comissió per a la millora de la Formació Professional. La constitució formal de la Taula i les seves comissions està prevista pel mes de setembre amb l’objectiu de millorar l’educació al llarg de la vida.

La secretaria tècnica de la Taula l’exercirà el Consell Comarcal de la Garrotxa i és possible adherir-s’hi en qualsevol moment: taulaeducacio@garrotxa.cat.