Bonificació de la formació

La FES pot gestionar sense cost addicional la bonificació de la formació mitjançant la Fundación Estatal para la Formación en el Empleo (Fundae) a les empreses que ho sol·licitin, sempre que l’activitat sigui bonificable i l’empresa compti amb prou crèdit.
Nota important: les persones autònomes i les treballadores de l’administració pública no es poden bonificar la formació.

 • En què consisteix? Les empreses que cotitzen en concepte de formació professional a la Seguretat Social generen un crèdit al seu favor davant l’Administració amb el qual es poden finançar les accions formatives que desenvolupen els seus treballadors i treballadores.
 • Qui en pot ser beneficiari? Totes les empreses que tinguin un centre de treball en el territori estatal i cotitzin per formació professional. Les persones autònomes i treballadores de l’Administració Pública no es poden bonificar la formació.
 • Quina formació es pot bonificar? Es poden bonificar tots els cursos de més d’una hora de durada. Les jornades, congressos o similars, no es poden bonificar. En cap cas, les hores de formació no poden ser superiors a 8 hores diàries.
 • És bonificable tot el cost de la formació? Depèn de cada cas, del crèdit formatiu i del màxim bonificable, que ve determinat per la tipologia i el nombre d’hores del curs.
 • Limitacions: Per normativa, les empreses que opten per realitzar un pla de formació bonificada estan limitades per dos requisits que han de complir: l’aportació privada i els col·lectius prioritaris (vegeu-ne més detalls en el pdf annex).

Passos a seguir perquè la FES us tramiti la bonificació:

 • Formalitzar la inscripció al curs que us interessi 15 dies abans de la data d’inici (amb menys anticipació, informeu-vos) omplint la documentació que us lliurarem.
 • Si l’empresa té Representació Legal dels Treballadors (RLT) està obligada a informar la RLT amb 15 dies d’antelació respecte de la data d’inici del curs.
 • Un cop confirmat el curs, s’haurà de fer efectiu el pagament de la matrícula corresponent.
 • L’empresa s’haurà d’adherir al conveni d’agrupació d’empreses, amb la FES com a entitat organitzadora, signant la persona titular o representant legal. És molt important enviar aquesta documentació per duplicat a la FES 15 dies abans de l’inici del curs. L’empresa cal que custodiï la còpia el Conveni d’agrupació d’empreses que la FES li retornarà.
 • La persona participant ha d’assistir, per llei, a un mínim del 75% de l’acció formativa per a poder tramitar la bonificació del curs. Cal tenir present que, per a la majoria de cursos de la FES, el certificat d’assistència s’obté participant al 80% de l’acció.
 • Un cop finalitzat el curs, la FES notificarà a cada empresa la quantitat a bonificar per correu electrònic.
 • L’empresa, o el seu gestor/a, serà qui aplicarà les bonificacions en els butlletins de cotització de la Seguretat Social.

Per a més informació, podeu trucar-nos al 972 26 21 28 o escrivint a fes@olot.cat.

Elaboració de plans de formació

La FES ofereix un servei de consultoria a empreses i organitzacions per ajudar a elaborar plans de formació a mida. Treballem sobre la base d’una anàlisi de les necessitats del moment present i de la visió de futur de la mateixa organització.

La FES aporta anys d’experiència en organització de formació, una àmplia xarxa de relacions amb universitats, escoles de negocis i altres centres de formació de referència, i tècnics especialitzats en formació professionalitzadora i de continuïtat.

 • L’objectiu és presentar de forma ordenada i per ordre de prioritat les necessitats formatives de l’organització tenint en compte les particularitats de les diferents àrees i persones. La finalitat és, doncs, oferir una panoràmica global que permeti prendre decisions encertades en benefici de les persones treballadores i de la competitivitat de l’organització, augmentant l’eficiència general i la satisfacció en el lloc de treball, i reforçant les capacitats de l’equip humà per assolir els objectius de futur passant de l’estat actual a l’òptim.
 • Mètode. El personal tècnic de la FES treballa estretament amb les persones responsables de l’organització i l’element principal de la feina són les entrevistes personalitzades amb responsables significatius de l’empresa per detectar:
  • Necessitats actuals. Detecció de problemes generals de l’organització, de les diferents àrees, i també específics de les persones.
  • Necessitats futures en funció de l’estratègia de l’organització o de reptes concrets de cada departament.
  • Altres qüestions relacionades amb la formació.
 • Destinatàries. Empreses i altres organitzacions professionals –administracions, tercer sector, etc.- que vulguin desenvolupar els seus equips  per fer-los més eficients i competitius a l’hora d’encarar projectes de futur.
  L’univers de persones que cal considerar a l’elaborar un pla de formació es pactarà en cada cas, i s’hi podran incloure, si escau, col·laboradors externs i proveïdors.
 • Al final del procés, el resultat que es presentarà serà un informe propositiu que inclourà:
  • Diagnosi executiva amb aspectes rellevants que s’hagin detectat, dades extretes de les entrevistes i conclusions. Pot incloure, també, aspectes no estrictament relacionats amb la formació.
  • Graella de propostes formatives prioritzades en la qual s’especificaran les necessitats a cobrir, les persones o grups implicats, els continguts orientatius i un camp d’observacions per facilitar la selecció de les millors opcions.

L’informe es presentarà en paper, en digital i de forma personal i in situ.

Què cal fer si hi estic interessat/da? Contacta amb nosaltres i et farem una visita sense compromís. Tel. 972 26 21 28 – fes@olot.cat

Formació in company i a mida
 • Et cal formació interna per apoderar l’equip?
 • Tens alguna necessitat formativa específica dins la teva organització?
 • No trobes el curs que busques?

Des de la FES et podem donar un cop de mà. Tenim 20 anys d’experiència organitzant formació professionalitzadora i contínua, una àmplia xarxa de relacions amb professionals d’àmbits molt diversos, amb escoles de negocis, universitats i altres centres de formació de referència.

Parlem-ne, t’ajudarem a trobar una solució.

Tel. 972 26 21 28 – fes@olot.cat

Punt de suport de la UOC

La FES gestiona el Punt de Suport de la Universitat Oberta de Catalunya (UOC) a Olot. Com a tal, és un punt d’informació bàsica on l’alumnat ja inscrit pot tornar els llibres de préstec bibliotecari, acarar documentació i pot disposar de les nostres instal·lacions per connectar-se a Internet i treballar.

Puntualment la UOC organitza activitats obertes a tothom al Punt de Suport d’Olot, generalment vinculades a màsters o postgraus propis. N’informem mitjançant la web, xarxes socials i del butlletí electrònic.

Tel. 972 26 21 28 – fes@olot.cat

Atenció: Per lliurar documentació acadèmica cal enviar-la per correu postal a la seu central (Avinguda del Tibidabo, 39-43, 08035 Barcelona, o bé, adreçar-se a la seu, que aquesta universitat té, a Salt, a l’edifici Factoria Cultural Coma-Cros. Si tens dubtes, truca directament al telèfon 972 40 50 67.

Aula Mentor
 • Què és? L’Aula Mentor és una iniciativa de formació per Internet que depèn del Ministeri d’Educació, Cultura i Esport i que està adreçada a persones majors de 16 anys que desitgin ampliar les seves competències personals i professionals.
 • Quins cursos es fan? Consulta al web de l’Aula Mentor tota l’oferta.
 • Quan comencen? El sistema de l’Aula Mentor és flexible perquè cada alumne pot començar el curs que l’interessa el dia que vulgui (excepte a l’agost) i marcar-se el ritme que més li convingui.
 • Com es fa? Has de tenir adreça de correu electrònic i accés a Internet. Els materials estaran disponibles al web de l’Aula i els tutors atendran els teus dubtes i t’orientaran en el teu aprenentatge. El sistema d’avaluació és gairebé sempre en línia, però si requereix presencialitat, el podràs fer a Can Monsà.
 • On els puc fer? La formació és a distància a través d’Internet. Si no disposes d’ordinador i connexió a casa seva, pots utilitzar els nostres espais per realitzar la formació:
  • Can Monsà. C/ Joan Pere Fontanella, 3. Tel. 972 26 21 28
 • Quant valen? En termes generals, cada curs val 48 € i es disposa de dos mesos per realitzar-lo. Una vegada finalitzats aquests dos primers mesos tens la opció de fer ampliacions mes a mes (24€ cada mes).
 • On em puc inscriure? Et podem gestionar la inscripció des de la FES. Tel. 972 26 21 28 – fes@olot.cat