Bonificació de la formació

La FES pot gestionar sense cost addicional la bonificació de la formació mitjançant la Fundación Estatal para la Formación en el Empleo (Fundae) a les empreses que ho sol·licitin, sempre que l’activitat sigui bonificable i l’empresa compti amb prou crèdit.
Nota important: les persones autònomes i les treballadores de l’administració pública no es poden bonificar la formació.

 • En què consisteix? Les empreses que cotitzen en concepte de formació professional a la Seguretat Social generen un crèdit al seu favor davant l’Administració amb el qual es poden finançar les accions formatives que desenvolupen els seus treballadors i treballadores.
 • Qui en pot ser beneficiari? Totes les empreses que tinguin un centre de treball en el territori estatal i cotitzin per formació professional. Les persones autònomes i treballadores de l’Administració Pública no es poden bonificar la formació.
 • Quina formació es pot bonificar? Es poden bonificar tots els cursos de més d’una hora de durada. Les jornades, congressos o similars, no es poden bonificar. En cap cas, les hores de formació no poden ser superiors a 8 hores diàries.
 • És bonificable tot el cost de la formació? Depèn de cada cas, del crèdit formatiu i del màxim bonificable, que ve determinat per la tipologia i el nombre d’hores del curs.
 • Limitacions: Per normativa, les empreses que opten per realitzar un pla de formació bonificada estan limitades per dos requisits que han de complir: l’aportació privada i els col·lectius prioritaris (vegeu-ne més detalls en el pdf annex).

Passos a seguir perquè la FES us tramiti la bonificació:

 • Formalitzar la inscripció al curs que us interessi 15 dies abans de la data d’inici (amb menys anticipació, informeu-vos) omplint la documentació que us lliurarem.
 • Si l’empresa té Representació Legal dels Treballadors (RLT) està obligada a informar la RLT amb 15 dies d’antelació respecte de la data d’inici del curs.
 • Un cop confirmat el curs, s’haurà de fer efectiu el pagament de la matrícula corresponent.
 • L’empresa s’haurà d’adherir al conveni d’agrupació d’empreses, amb la FES com a entitat organitzadora, signant la persona titular o representant legal. És molt important enviar aquesta documentació per duplicat a la FES 15 dies abans de l’inici del curs. L’empresa cal que custodiï la còpia el Conveni d’agrupació d’empreses que la FES li retornarà.
 • La persona participant ha d’assistir, per llei, a un mínim del 75% de l’acció formativa per a poder tramitar la bonificació del curs. Cal tenir present que, per a la majoria de cursos de la FES, el certificat d’assistència s’obté participant al 80% de l’acció.
 • Un cop finalitzat el curs, la FES notificarà a cada empresa la quantitat a bonificar per correu electrònic.
 • L’empresa, o el seu gestor/a, serà qui aplicarà les bonificacions en els butlletins de cotització de la Seguretat Social.

Per a més informació, podeu trucar-nos al 972 26 21 28 o escrivint a fes@olot.cat.

Elaboració de plans de formació

La FES ofereix un servei de consultoria a empreses i organitzacions per ajudar a elaborar plans de formació a mida. Treballem sobre la base d’una anàlisi de les necessitats del moment present i de la visió de futur de la mateixa organització.

La FES aporta anys d’experiència en organització de formació, una àmplia xarxa de relacions amb universitats, escoles de negocis i altres centres de formació de referència, i tècnics especialitzats en formació professionalitzadora i de continuïtat.

 • L’objectiu és presentar de forma ordenada i per ordre de prioritat les necessitats formatives de l’organització tenint en compte les particularitats de les diferents àrees i persones. La finalitat és, doncs, oferir una panoràmica global que permeti prendre decisions encertades en benefici de les persones treballadores i de la competitivitat de l’organització, augmentant l’eficiència general i la satisfacció en el lloc de treball, i reforçant les capacitats de l’equip humà per assolir els objectius de futur passant de l’estat actual a l’òptim.
 • Mètode. El personal tècnic de la FES treballa estretament amb les persones responsables de l’organització i l’element principal de la feina són les entrevistes personalitzades amb responsables significatius de l’empresa per detectar:
  • Necessitats actuals. Detecció de problemes generals de l’organització, de les diferents àrees, i també específics de les persones.
  • Necessitats futures en funció de l’estratègia de l’organització o de reptes concrets de cada departament.
  • Altres qüestions relacionades amb la formació.
 • Destinatàries. Empreses i altres organitzacions professionals –administracions, tercer sector, etc.- que vulguin desenvolupar els seus equips  per fer-los més eficients i competitius a l’hora d’encarar projectes de futur.
  L’univers de persones que cal considerar a l’elaborar un pla de formació es pactarà en cada cas, i s’hi podran incloure, si escau, col·laboradors externs i proveïdors.
 • Al final del procés, el resultat que es presentarà serà un informe propositiu que inclourà:
  • Diagnosi executiva amb aspectes rellevants que s’hagin detectat, dades extretes de les entrevistes i conclusions. Pot incloure, també, aspectes no estrictament relacionats amb la formació.
  • Graella de propostes formatives prioritzades en la qual s’especificaran les necessitats a cobrir, les persones o grups implicats, els continguts orientatius i un camp d’observacions per facilitar la selecció de les millors opcions.

L’informe es presentarà en paper, en digital i de forma personal i in situ.

Què cal fer si hi estic interessat/da? Contacta amb nosaltres i et farem una visita sense compromís. Tel. 972 26 21 28 – fes@olot.cat

Formació in company i a mida
 • Et cal formació interna per apoderar l’equip?
 • Tens alguna necessitat formativa específica dins la teva organització?
 • No trobes el curs que busques?

Des de la FES et podem donar un cop de mà. Tenim 20 anys d’experiència organitzant formació professionalitzadora i contínua, una àmplia xarxa de relacions amb professionals d’àmbits molt diversos, amb escoles de negocis, universitats i altres centres de formació de referència.

Parlem-ne, t’ajudarem a trobar una solució.

Tel. 972 26 21 28 – fes@olot.cat

Punt de suport de la UOC

La FES gestiona el Punt de Suport de la Universitat Oberta de Catalunya (UOC) a Olot. Com a tal, és un punt d’informació bàsica on l’alumnat ja inscrit pot tornar els llibres de préstec bibliotecari, acarar documentació i pot disposar de les nostres instal·lacions per connectar-se a Internet i treballar.

Puntualment la UOC organitza activitats obertes a tothom al Punt de Suport d’Olot, generalment vinculades a màsters o postgraus propis. N’informem mitjançant la web, xarxes socials i del butlletí electrònic.

Tel. 972 26 21 28 – fes@olot.cat

Atenció: Per lliurar documentació acadèmica cal enviar-la per correu postal a la seu central (Avinguda del Tibidabo, 39-43, 08035 Barcelona, o bé, adreçar-se a la seu, que aquesta universitat té, a Salt, a l’edifici Factoria Cultural Coma-Cros. Si tens dubtes, truca directament al telèfon 972 40 50 67.

 

Fulletons d’informació dels graus de la UOC

Aula Mentor
 • Què és? L’Aula Mentor és una iniciativa de formació per Internet que depèn del Ministeri d’Educació, Cultura i Esport i que està adreçada a persones majors de 16 anys que desitgin ampliar les seves competències personals i professionals.
 • Quins cursos es fan? Consulta al web de l’Aula Mentor tota l’oferta.
 • Quan comencen? El sistema de l’Aula Mentor és flexible perquè cada alumne pot començar el curs que l’interessa el dia que vulgui (excepte a l’agost) i marcar-se el ritme que més li convingui.
 • Com es fa? Has de tenir adreça de correu electrònic i accés a Internet. Els materials estaran disponibles al web de l’Aula i els tutors atendran els teus dubtes i t’orientaran en el teu aprenentatge. El sistema d’avaluació és gairebé sempre en línia, però si requereix presencialitat, el podràs fer a Can Monsà.
 • On els puc fer? La formació és a distància a través d’Internet. Si no disposes d’ordinador i connexió a casa seva, pots utilitzar els nostres espais per realitzar la formació:
  • Can Monsà. C/ Joan Pere Fontanella, 3. Tel. 972 26 21 28
 • Quant valen? En termes generals, cada curs val 48 € i es disposa de dos mesos per realitzar-lo. Una vegada finalitzats aquests dos primers mesos tens la opció de fer ampliacions mes a mes (24€ cada mes).
 • On em puc inscriure? Et podem gestionar la inscripció des de la FES. Tel. 972 26 21 28 – fes@olot.cat
Centre ACTIC

La FES és centre col·laborador d’ACTIC a Olot. És un punt d’informació, orientació i realització de la prova d’avaluació. Es tracta d’una prova telemàtica que s’ha de fer en un centre col·laborador reconegut per la Generalitat de Catalunya.

L’objecte de l’ACTIC és atorgar certificats acreditatius de la competència digital, entesa com la combinació de coneixements, habilitats i actituds en l’àmbit de les tecnologies de la informació i la comunicació.

Podeu conèixer els diferents nivells d’acreditació i fer la inscripció a la prova a la pàgina d’ACTIC:

https://actic.gencat.cat/ca/actic_informacio/

En cas que us inscriviu per fer la prova la nostra recomanació és que abans us mireu el vídeo explicatiu del funcionament de la mateixa:

https://actic.gencat.cat/ca/detall/article/GuiaProva

Per a més informació ens trobareu al telèfon  972 26 21 28 o al correu electrònic fes@olot.cat